Majkazlatá
15.06.16,18:35
​Môjho syna nepripustili k maturite na gymnáziu, maturovať bude začiatkom septembra 2016. Od septembra 2016 chce chodiť na strednú odbornú školu, kde sa chce vyučiť za automechanika dennou formou. Chce získať výučný list. Považuje sa tento jeho neštandardný postup za sústavnú prípravu na povolanie? Bude mať nárok na sirotský dôchodok, ktorý teraz momentálne ešte poberá? Bude mať nárok na prídavok na dieťa? Ako to bude v prípade, že zmaturuje v septembri 2016? A ako to bude v prípade, že nezmaturuje v septembri 2016?

Ak zmaturuje dostane maturitné vysvedčenie a potom chce získať výučný list. Ak​ bude mať nárok

na sirotské a prídavok na dieťa?

Ak nezmaturuje, tak chce absolvovať vyučenie v odbore automechanik. Ak​ bude mať nárok

na sirotské a prídavok na dieťa?