SYLVI65
15.06.16,20:14
zamestnávateľ má od 18.6. povinnosť ohlasovať vyslanie zamestnancov do štátov EU, rozumiem tomu správne, keď pôjde náš zamestnanec na služobnú cestu napr.do Nemecka ohľadom uzatvárania zmlúv ja musím za našu firmu nahlásiť nemeckemu inšpektoratu,že ho tam vysielam?Nahlasuje ten ,kto vysiela?týka sa to každého vyslania aj keď ide len na výstavu?
rexogazda
15.06.16,19:19
Nie.
Iba zamestnanci, ktorí vykonávajú práce, ktoré sú priamo súčasťou služby v prospech odberateľa v tej danej krajine. (stavební a montážni pracovníci, technici, servisáci atď). Tu sa aplikuje nový zákon o cezhraničnom poskytovaní služieb.

Pracovníci, ktorí sú u dodávateľa súčasťou managementu, obchodného oddelenia, projekt managementu, kontrolingu a akéhokoľvek administratívneho oddelenia vykonávajú práce, ktoré sú v prospech svojej firmy (dodávateľa). U týchto ide vždy o klasickú zahraničnú pracovnú cestu.