mariannak
15.06.16,21:18
Ako sa postupuje pri odpisovaní majetku (zariadenie kaviarne), ktorý bol obstaraný formou lízingu... do roku 2014 sa odpisoval "lízingovými odpismi". Od roku 2015 je potrebné majetok zaradiť do odpisových skupín. Čo s položkami, ktorých obstarávacia cena je nižšia ako 1700,- EUR a nie sú dlhodobým majetkom
Sarlotka
17.06.16,16:08