musicman89
16.06.16,07:26
Dobrý deň,

mám otázku ohľadom odpisu pohľadávky. Mám pohľadávku vystavenú v auguste 2013, splatnú v septembri 2013. Vzhľadom na to, že je to riziková pohľadávka, pri ktorej je pravdepodobné, že nebude uhradená, bude odpísaná. Chcem sa však spýtať, či je tento odpis daňovo uznaným nákladom, alebo nie.

Ďakujem pekne.
Chrusťa
16.06.16,10:54
pozrite si §20 zákona o dani z príjmov a rovnako ako aj §19-21 zákona o dani z príjmov
Adiks
16.06.16,11:53
V zdaňovacom období 2016 bude daňovo uznaný odpis pohľadávky vo výške, v akej je daňovo uznaná tvorba opravnej položky k tejto pohľadávke, t.j. vo výške 100 % hodnoty, nakoľko uplynie viac ako 1 080 dní od jej splatnosti.
KloferHladny
16.06.16,11:53
Predopkladám, že ide o vlastnú pohľadávku (ocenená menovitou hodnotou) napr. faktúru za tovar, výrobky ... Potom na daňovú uznateľnosť odpisu pohľadávky sa musíš pozrieť na § 19 odst 2.h. ZDP a § 19 odst. 2.r. ZDP
odstavec h. = odpis na základe výsledku konkurzu, exekúcie ...
odstavec r. = odpis vo výške opravnej položky ktorá by bola daňovo uznateľná v zmysle § 20 odst 14
Takže teba sa týka § 19 odst 2.r. ZDP a následne § 20 odst 14. V decembri 2016 uplynie viac ako 1080 dní od splatnosti. Je možné tvoriť 100% OP a teda je možné pohľadávku daňovo účinne odpísať. Potrebuješ k tomu podklady, že pohľadávka bola upomínaná, odberateľ nereaguje ... Odpis urob na základe výsledkov inventarizácie pohľadávok. A opravné položky tvorené neboli ?? Prečo ??