avelka
16.06.16,08:01
Akým kurzom mám prepočítať?
1. výber z BU 261/221 kurz z banky
2. dotácia do pokladne 211/261 kurz z banky
3. záloha 335/211 kurz? 4100 CZK /2400 dieéty + 1700 na naftu/
4. vyúčtovanie 512/335 kurz? /diéty + ubytovanie + nafta/
5. doplatok 335/211

Takto?
P.cesta začala 9.6.2016 - skončila 12.6.2016.
ubytovanie: zd. plnenie: 11.6.2016
nafta: zd. plnenie: 12.6.2016
taiko
16.06.16,08:08