Iruška
16.06.16,12:33
ZD 4.331.71 EUR + platby soc.+zdrav. 1037,26 EUR VZ 5,365,97 EUR :1,486=3613,04 ročný VZ /živnosť do 10/2015/ 3613,04 :10 mes.x14% výsledok RZ 50,58 EUR - zaplatený preddavok 22.33 nedoplatok 28.25. zdravotná mi poslala nedoplatok 483,06 EUR starobný dôchodca od 24.1.2015 živnosť končila 10/2016
kn-alka
16.06.16,12:37
popri SZČO bol aj zamestnaný?
kn-alka
16.06.16,12:39
SZČO, ak nemá popri živnosti aj trvalý pracovný pomer musí platiť do ZP minimálne odvody, ktoré v roku 2015 boli vo výške 57,68 € mesačne. Ak bola živnosť do 10/2015, tak je to 576,80 € za rok
veronikasad
16.06.16,12:57
Vymeriavací základ upravený o zaplatené poistné neprepočítavaš na počet mesiacov podnikania. Poistné je 14 % z upraveného vymer.základu, najmenej za 10 mesiacov z min. vymer.základu a znižuje sa o zaplatené preddavky.
V tomto prípade 5365,97/1,486*14% = 505,54€.

Prečo sú zaplatené preddavky len 22,33€ ?
veronikasad
16.06.16,13:02
Zdá sa že ano, lebo ZP neupravovala poistné na 10-násobok z min. vymer.základu. (412*10*14%)
Iruška
16.06.16,13:10
bol starobný dôchodca od 24.1.2015 a živnosť ukončená 10/2016 od februára neplatil preddavky ako dôchodca
veronikasad
16.06.16,13:49
Kedy začala živnosť ?
veronikasad
16.06.16,13:51
Oprav si dátum ukončenia živnosti (máš tam rok 2016)