Martinka2109
17.06.16,12:59
Prosím vás pekne. Poraďte mi nejakú zmluvu o pozičke konateľa spoločnosti. Spoločnosť bola v pokladni ku konci roka v mínuse. Tak to konateľ chce riešieť pozičkou. Ďakujem Vám
JankaO
17.06.16,13:38
Od 29.4.2015 konateľ nemôže poskytnúť spoločnosti pôžičku v hotovosti.


...pre toho, komu sa zdá byť moja odpoveď neužitočná prajem nech sa mu darí a úspešné a bezproblémové podnikanie. :D
nmoncsi7
17.06.16,14:39
áno je to tak, a vzťahuje nie iba na konateľa:

Podľa § 121 Obchodného zákonníka platného od 29. 04. 2015 môže spoločník s.r.o. poskytnúť úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, ak ho poskytne inak ako v hotovosti, napríklad z bankového účtu. Toto obmedzenie sa od 01. 01. 2016 rozšíri aj na osoby podľa § 67c ods. 2 a to:
-člen štatutárneho orgánu alebo dozornej rady spoločnosti,
-zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
vedúci organizačnej zložky,
-prokurista alebo tichý spoločník spoločnosti,
-osoba s priamym alebo nepriamym podielom vo výške aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
-vrátane osôb blízkych všetkým predchádzajúcim osôbám alebo osobám konajúcich v mene všetkých predchádzajúcich osôb (napr. na základe splnomocnenia). Takýmito osobami sú napríklad manželka, súrodenci, deti.
Tweety
17.06.16,14:44