RáchelGoleniova
18.06.16,15:01
Prosím o radu v súv.s Účtovaním podnikatelského úveru z VÚB ako účtovať a či vôbec účtovať úverové výpisy alebo použiť knihu ostatné záväzky a účtovať takto:

Príklad – možnosť č.1

- poskytnutie úveru neúčtujem
- čerpanie poskytnutého úveru / Prevod na účet / kniha OZ / 15 000 €ur. 261/461
- čerpanie poskytnutého úveru / príjem na BÚ / 15 000 €ur. 221/261

- prevod poplatku na vyrubenie odplaty z bežného účtu / výdaj z BÚ / 89 €ur. 261/221
- vyrubenie odplaty / kniha OZ / 89 €ur. 568/261

- prevod na vyrubenie odplaty za vedenie úverového účtu z bežného účtu / výdaj z BÚ / 8 €ur.
261/221
- vyrubenie odplaty za vedenie úverového účtu z bežného účtu / kniha OZ / 8 €ur. 568/261

- prevod na splátku úveru=z toho 100% úroky / výdaj z BÚ / 55 €ur. 261/221
- splatenie splátky úveru=z toho 100% úroky / kniha OZ / 55 €ur. 562/261

- prevod na splátku úveru=z toho 100% istina / výdaj z BÚ / 1 050 €ur. 261/221
- splatenie splátky úveru=z toho 100% istina / kniha OZ / 1 050 €ur. 461/221

Na úverovom účte mám ešte evidované príslušenstvo uvedené ako úroky akumulované nevyúčtované po splatnosti – je tu pevná sumu 4.20 €ur. / mesačne sa ponižujú a sťahujú sa ako súčať hlavných mesačných úrokov, ktoré sa prevádzajú cez hlavný účet na úverový účet.

Môžem ich tiež účtovať v knihe ostatných záväzkoch ako.
Náklady na úroky, ktoré budú uhradené v budúcom období ku dňu vzniku 562/383
Ku dňu úhrady úrokov 383/562?


Príklad – možnosť č.2

Chodia mesačné výpisy z úverového účtu:

- poskytnutie úveru 15 000 €ur. 221/461
- prevod na bežný účet 15 000 €ur. 261/221

- príjem prevod poplatku na vyrubenie odplaty z bežného účtu 89 €ur. 221/261
- vyrubenie odplaty 89 €ur. 568/221

- príjem prevod na vyrubenie odplaty za vedenie úverového účtu z bežného účtu 8 €ur. 221/261
- vyrubenie odplaty za vedenie úverového účtu z bežného účtu 8 €ur. 568/221

- príjem prevod na vyrubenie úrokov / tu mám len jeden pohyb na úverovom účte
ak by som dala 562/221, tak mi nesedí účet 261
- to isté sa deje so splátkou istiny 461/221.

Ďakujem.
avalik
19.06.16,07:21
pouzi vyhladavac, uz sa to tu rozoberalo

preco pouzivas "€ur"? ... € je znak, nesklonuje sa ako slovo euro
RáchelGoleniova
20.06.16,08:27
Vyhľadávač som použila aj som to konzultovala a každý má na to iný názor ...