Hyben Pavol
19.06.16,07:06
Spoločnosť vytvára rezervný fond podľa spoločenskej zmluvy prvý krát zo zisku a to vo výške 5 % čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke. Tento fond je spoločnosť povinná každoročne doplniť o výšku 5 % čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania spoločnosti.
Do 10% chýba spoločnosti 10 €ur.. Za rok 2014 vychádza 5% viac ako je tých 10 €ur.. Mám tomu rozumieť tak, že vytvorím už len tých 10 €ur.? Ak by som vytvoril 5%, tak mi to prevýši 10% ZI a to už by sme asi museli podľa Obchodného z. dopĺňať stanovy ako využijeme prevyšujúcu sumu 10% ZI. Neviem čoho sa podľa znenia spoločenskej zmluvy v tom dannom roku držať. Tých 5 alebo 10%?

Ďakujem.
avalik
19.06.16,07:16
doplnas max. do 10% t.j. 10 €
Hyben Pavol
19.06.16,07:34
Čiže nebude problém, že mi v dannom roku chýba zvyšná suma do tých 5%? Kvôli tomu rozdielu by som musel dopĺňať spol.zmluvu a riešiť čo budeme s tou prevýšujúcou čiastkou robiť.
Ďakujem.
avalik
19.06.16,07:46
ta suma ti nebude chybat ... ak mas v spolocenskej zmluve obmedzenie max. 10 % ZI, tak viac tam nedas - rovnako ako tam nic nedas na buduci rok, ak RF ostane naplneny