SáraE
19.06.16,09:54
Dobrý deň, prosím o radu:
- za rok 2014 sme mali výsledok hospodárenia pred zdanením 6 153 €ur.
- uplatnili sme si stratu z min.rokov 6 153 €ur. čím sme sa dostali na 0
a zaplatili sme len daňovú licenciu 960 €ur..
Správne som zaúčtovala v roku 2015 na účet 431/429 zúčtovanie straty min.rokov sumu 5 193 €ur. / 6 153 €ur. - 960 €ur. / alebo som mala zaúčtovať 6 153 €ur.?
Ďakujem.
Kristina27
19.06.16,10:56
V 2015 pracuješ s HV po zdanení čo mal byť počiatočný stav 431. A potom na základe rozhodnutia VZ vysporiadaš neuhradenú stratu minulých rokov, ak máš splnenú povinnosť tvorby ZRF.
Žabinka
19.06.16,11:24
skúsim, ale nie som si istá či som to správne pochopila..
po uplatnení straty (dúfam že daňovej) 6153 ostal základ dane 0, takže ste platili DL 960..
k 31.12.2014 teda malo byť účtované:
591/341 960
a zaúčtovanie HV po zdanení trieda 6 - 5 - daň: 6153 - 960
702 / 710 5193
vznikla účtovná strata, ktorá sa po prevode do ďalšieho obdobia prenesie na 431..
a VZ v nasledujúcom období teda v r. 2015 rozhodne čo s ňou, ak rozhodlo o preúčtovaní na 429, tak zaúčtuješ 429/431 5193..
SáraE
19.06.16,14:59
Prepáčte ale ja mám účty opačne:
1. 710/702 k 31.12.2014 - 5 193 €ur.
2. 701/431 k 01.01.2015 - 5 193 €ur.
3. 431/429 preúčtovanie na základe VZ

Mám to zle???
Žabinka
19.06.16,15:15
zápisom 710 / 702 sa zaúčtuje HV - zisk..
a ty máš účtovnú stratu..
takže to nie je dobre zaúčtované..
http://m.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=710&popis=Ucet-ziskov-a-strat&i=312
431/429 je úhrada straty zo zisku.. ty máš na 431 stratu, ktorú preúčtuješ na 429 na základe rozhodnutia VZ..
SáraE
19.06.16,15:44
Ale výsledok HV pred zdanením r.100 Priznania z roku 2014 je plus 6 153 €ur. a uplatňuje sa strata minulých období / rok 2009 / v sume 6 153 €ur. čiže sme so základom na 0. Platíme daňovú licenciu 960 €ur.! Čiže HV po zdanení je 5 193 €ur..
avalik
19.06.16,16:00
"€" nie ... "€ur" ... http://jazykovaporadna.sme.sk/q/1228/
Sarlotka
19.06.16,16:07
Sára ty si dosiahla z toho, čo čítam účtovný zisk vo výške 5193 Eur, nižšie poradáci pochopili že ho chceš použite, resp teda valné zhromaždenie rozhodlo, že sa použíje na úhradu straty minulých období...teda konkretne kristina27
Žabinka
19.06.16,16:13
tak to som ťa doplietla.. potom to máš dobre..
Žabinka
19.06.16,16:18
710/702 5193
to sa po prechode na nové obdobie prenesie na 431..
čiže máš zisk, ktorý môžeš použiť na úhradu straty minulých období 429, ak tak rozhodlo VZ..
a na 429 ste mali akú výšku straty?
SáraE
19.06.16,16:27
Máme tam ešte 11 200 €ur.. Ďakujem, že sa mi venuješ a ...
Žabinka
19.06.16,16:39
ok..:) takže sumu 5193, ktorá sa preniesla na účet 431, vysporiadaš zápisom 431/429 na základe zápisnice z VZ... tým sa vynuluje účet 431 a súčasne poníži účet 429..
SáraE
19.06.16,16:46
Úprimne, Vám ďakujem.