martuľa
19.06.16,10:41
exekútor nám stiahol z účtu čiastku 125,03 na základe exe príkazu

predpis EX
MD
538 = 84,93 ost.pokuty a penále
DAL
379 = 64,83 trovy. odmena exe

379 = 20,00 pokuta ZP
platba:

MD
336 = 40,20 poisťovňa
379 = 20,00 záväzky poisťovňa
379 = 64,83 trovy

DAL
221 = 125,03 úhrada

po vyúčtovaní vrátil preplatok 12,88 na náš účet.
221/379, alebo inak?