Hyben Pavol
19.06.16,10:42
Viete mi prosím poradiť čo by som mohol urobiť v roku 2015 s vysokým zostatkom na účte 365 v súv.so zmenami v roku 2015 ak nemám voči spoločníkom žiadne pohľadávky na zápočet? Všetky pohyby na účte 365 boli pred rokom 2015 ako dotovanie pokladne. Vyplatiť v hotovosti - postupne alebo ...
1. Myslel som, že do apríla 2015 ponížim 365 cez pokladňu o 5 000 €ur.
a následne preúčtujem na základe zmluvy ako 365/479.
2. Len neviem či môžem vyplatiť 5 000 €ur. v hotovosti ak zmluvy boli na viac ako 5 000 €ur..
3. Tieto do apríla 2015 nebudú podliehať úročením a iným podmienkam platným od 29.04.2015?

Ďakujem.
rexogazda
19.06.16,11:26
Zostatok na 365 je fantastická vec. Však je to absolútne legálny kanál na vyvedenie peňazí z firmy. Novela zákona hovorí o zákaze poskytovania pôžičiek v hotovosti ale nie o existencii pôžičiek ako takých.

Ja by som urobil nasledovné:

1. v rámci inventarizácie záväzkov UZ 2015 k 31.12.2015 by som urobil písomné uznanie záväzku ako celku.
2. urobil by som písomnú dohodu zmeny v obsahu záväzkov dohodou strán podľa §516 Obč.zákonníka a od 1.1.2016 by som nastavil úrok na hodnotu 10%
3. spracoval by som jednoduchú transferovú dokumentáciu v skrátenom rozsahu, kde by som stanovil ten ročný úrok 10% na základe spotrebných úverov na trhu.
4. znížil by som si príjmy zo závislej činnosti a zastavil vyplatenie zisku a používal by som 365 / 221

takto vznikne ideálny prípad v daňovej optimalizácii, kedy úrok je vo firme daňovým výdavkom ale u FO je zdaniteľným príjmom až po prekročení 500EUR.

Zamozrejme v prípade prepojených osôb je nutné ešte výšku daňových úrokov prepočítať podľa pravidla nízkej kapitalizácie §21a.
Hyben Pavol
19.06.16,15:39
No, konateľ nechce žiadne úroky-transf.dokumentáciu a ani opravné položky k 311. Mám všetky drobné pohľadávky vysporiadať voči jeho 365. Dá sa to vôbec ak tie 311 nesúv.s ním?
rexogazda
19.06.16,16:12
aké 311-tky? to sú nejaké FA z obchodného styku?

Ak áno, tak musíte najprv urobiť zmluvu o postúpení tých pohľadávok, následne oznámenie na dotknuté subjekty o postúpení a na záver zápočet pohľadávok voči 365.

Napíšte podrobnosti.
Hyben Pavol
19.06.16,16:19
Ide o odberateľské faktúry. Odberatelia-firmy stále existujú, fungujú ale nereagujú na naše oznámenia a konateľ už má toho dosť a nechce sa naťahovať pri malých sumách / do 500 €ur. /. Preto sa rozhodol, že by to zaplatil zo svojej 365 /ide o konateľa s najvyšším podielom v sro /.
rexogazda
19.06.16,16:40
jasné.

Zmluva o postúpení pohľadávok
odpis pohľadávok 546 / 311
výnos z postúpenia 355 / 646

oznámenie doporučene na všetkých dotknutých odberateľov

spoločník - firma dohoda o započítaní §580 alebo dohoda o urovnaní §585 Obč.zákonníka
365 / 355