tina.mm
20.06.16,13:13
SZČO (do roku 2014 viedol jednoduché účtovníctvo) má v obchodnom majetku zaradený automobil, ktorý je už úplne odpísaný.
Od roku 2015 vedie daňovú evidenciu.
Musí obstarávaciu cenu auta uviesť do daňového priznania FO B, na str. 3 do tabuľky 1a, alebo nemusí nič uviesť, keďže auto je už úplne odpísané?
Ďakujem za pomoc