Soňula
24.06.16,09:59
Ako zaúčtovať ukončenie zmluvy na leasing z dôvodu škody na aute a následné odkúpenie tohto zničeného auta?
Prišli 2 faktúry.
1. vyučtovanie zastatkov / auta/ 042/321 ?
2. poplatok za predčasné ukončenie:
škoda z finančných nákladov:
škoda zostatok istiny znížená o zvyšky: / toto neviem/
3. poistné plnenie: 378/648 ?

neviem, či mám auto najprv vyradiť 082/022 a potom opäť zaradiť / auto sa bude opravovať/. Daňové odpisy sa rovnajú účtovným. Ak vyradím auto v dôsledku škody v ZC 549/082, potom rozdiel medzi 648 / poistné plnenie/ a 549 bude pripočítateľnou položkou.