Barborka22
06.07.16,11:20
Prosím vás o radu moja mama poberala vdovský z CR ako sestra skončila školu tak jej ho zastavili kedy si môže on požiadať znova ? Jej dátum narodenia je 23.10. 1962
ivka70
06.07.16,11:37
Nárok na výplatu

Aké podmienky musia byť splnené, aby sa vdovský dôchodok vyplácal.

Nárok na výplatu vdovského dôchodku po dobu jedného roka od smrti manžela má každá vdova. Po uplynutí tohto jedného roka zaniká iba nárok na výplatu vdovského dôchodku, samotný nárok na vdovský dôchodok však trvá aj naďalej. Po uplynutí jedného roka nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak vdova spĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa (pozri: nezaopatrené dieťa), ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy, osvojené dieťa vdovy alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove alebo zomretému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
vychovala aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006)
dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006)
dovŕšila dôchodkový vek.

Za výchovu dieťaťa na tieto účely sa považuje výchova dieťaťa od jeho narodenia až po dosiahnutie plnoletosti (t.j. do dosiahnutia 18 rokov veku, prípadne do dňa uzavretia manželstva, ak dieťa uzavrelo manželstvo skôr).

Ak vdove zanikne nárok na výplatu vdovského dôchodku, pretože prestane spĺňať podmienku starostlivosti o nezaopatrené dieťa alebo prestane byť invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského dôchodku jej vznikne znovu.
http://www.socpoist.sk/vdovsky-dochodok/1289s

Jej dochodkovy vek je aktualne 62 rokov, ale bude sa posuvat.
Ak by sa neposuval ,tak to bude v oktobri 2024.
Vypocitat si ho moze napr. tu:
http://www.socpoist.sk/vdovsky-dochodok/1289s
Katy a R
06.07.16,12:33
len - že ide o český dôchodok ...
Katy a R
06.07.16,12:34
pozri pril link .. troška z neho : cit
Nárok na vdovecký nebo vdovský důchod má člověk, jehož zesnulý manžel (nebo manželka) pobíral starobní nebo invalidní důchod, případně ke dni úmrtí splňoval kritéria potřebná k tomu, aby nárok na starobní (i předčasný) nebo invalidní důchod měl. A také každý, komu zemřel manžel nebo manželka na následky pracovního úrazu. Nárok na pozůstalostní důchod nemají pozůstalí registrovaní partneři a partnerky ani druhové a družky.
Vdovský nebo vdovecký důchod se standardně čerpá jeden rok od úmrtí manžela či manželky. V některých případech ale déle – například, pokud pečujete o nezaopatřené dítě nebo jste sami invalidní.

Zdroj: http://www.penize.cz/vdovsky-duchod/309841-rady-a-kalkulacky-vdovsky-vdovecky-a-sirotci-duchod-v-roce-2016
ivka70
06.07.16,13:05
To som si nevsimla. Aj ked to bude podobne :)