Beáta128
16.07.16,15:03
Podnikateľ nakupuje stavebný materiál za účelom dodávania stavebných prác. Tento materiál je nakúpený v hotovosti takže má pokladničné blôčiky z ERP. Môže si podnikateľ uplatniť z týchto blôčikov za stavebný materiál uplatniť DPH na vstupe, pretože inak na výstupe uplatňuje prenos daňovej povinnosti na odberateľa par. 69/12 j. ??
Tweety
16.07.16,15:06
Áno, má nárok na odpočet dph. Samozrejme za predpokladu, že má doklad s dph.