Hanka341
22.07.16,10:38
Dobrý deň,
tvorím momentálne registratúru dokumentov a má obsahovať aj presné citácie, že podľa ktorého zákona sa má ktorá položka archivovať, s lehotou uloženia by nebol problém len či by ste mi nevedeli poradiť kde nájdem presné znenia zákonov na : evidenciu dochádzky a dovoleniek, evidenciu došlej a odoslanej pošty, osobných spisov zamestnancov, stazky (výkazy jázd) a obchodné zmluvy. Prepáčte že mám toľko otázok no zákony som preštudovala a buď mi niečo ušlo alebo to hľadám na zlom mieste.
Za pomoc vopred ďakujem.
Ing. Ľubomír Janoška
22.07.16,10:48
Registratúrne lehoty u personálnej a mzdovej agendy nie sú určené zákonmi, ale vlastným rozhodnutím štatutárov. Obvykle sa dokumenty uchovávajú do dosiahnutia veku 70 rokov (bývalého) zamestnanca, kedy sa predpokladá, že je na dôchodku a vyriešil si všetky dokumenty, ktoré mu Sociálna poisťovňa stratila.
U obchodných zmlúv tiež nie je registratúrna lehota určená priamo, ale daňovými zákonmi a zákonmi, ktoré určujú premlčiavacie lehoty.
avalik
22.07.16,11:38
Presne znenia zakonov najdes v Zbierke zakonov, napr. na slov-lex.sk, zakonypreludi.sk

ako navod by ti mohli posluzit vzorove registraturne poriadky verejnej spravy - najdes na stranke Ministerstva vnutra