kampari
05.08.16,09:41
Pozdravujem,
vedúci mi teraz dal do ruky faktúru od dodávateľa ešte z mája, kde nám bol vyfakt. nejaký tovar. DPH na vstupe si môžem odpočítať do konca roka, čiže aj teraz v auguste. Stačí, keď tu faktúru zaúčtujem a budem ju mať v KV v auguste, alebo mám podať dodatočný KV za máj, kde tam bude dakde uvedené, že si odpočítavam DPH v inom mesiaci....??? Ďakujem
Tweety
05.08.16,09:53
Môžeš ju zaradiť do DPH v auguste s dátumom dodania v KV 5/12. T.j. žiadne DDP za máj nie je potrebné podávať.
Platíi § 51.
Uplatnenie práva na odpočítanie dane

(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
kampari
05.08.16,11:11
Ďakujem....
saminka6
07.08.17,11:48
A ako to je s faktúrou s prenesenou daňovou povinnosťou? Musím podať dodatočný KV? ďakujem
Tweety
07.08.17,11:50
DDP aj KV. Otázky nepatria do komentára.