blokn
06.08.16,12:59
Dom má 40 bytov, 9 bytov vlastni jeden vlastník, 31 bytov sú jednotlivý vlastníci. Pri hlasovaní vlastník s 9 bytmi má jeden hlas? Ako sa vypočíta 1/4, 2/3? Vypočítava sa zo 40 hlasov, alebo z 32 hlasov?
ivuliatko
07.08.16,19:31
V našom činžiaku je 24 bytov a 18 garážových státí. V SVB máme určený počet hlasov podľa vlastníctva. Byt = 1 hlas, garážové státie = 1 hlas. Spolu 42 hlasov. Takže ak niekto vlastní byt a garážové státie, má 2 hlasy. Máme aj suseda, ktorý vlastní okrem bytu aj dve garážové státia = 3 hlasy. Všetky percentá a časti sa počítajú zo 42 hlasov. Teda vlastník 9 bytov by podľa tohto mal mať 9 hlasov a výpočty by mali vychádzať zo 40 hlasov.
buchač
07.08.16,19:45
§ 14

(2) Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo nebytový priestor v dome. Ak je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok.

http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov/

Takže všetko to príslušné hlasovanie sa vypočítava z počtu 40...
ivka70
07.08.16,19:57
Hlasov je rovnako ako bytov 40, vlastnik s 9 bytmi ma 9 hlasov.
1/4 je 10 hlasov, 2/3 su 27 hlasov.
mackoivan
08.08.16,09:43
aj keď sa to blokn môže zdať nespravodlivé- majiteľ 9 bytov má 9 krát viac hlasov ako blokn, ktorý vlastní jeden byt. Toho majiteľa treba sledovať z inej strany. či platí riadne dane za prenájmy- či má riadne nahlásených podnájomníkov, či platia riadne za využívanie spoločných energii a výťahu- či platia riadne za komunálny odpad
Chobot
08.08.16,10:04
Či platí za energie, výťah a komunálny odpad - to je ok sledovať. Ale či platí dane - to nie je v kompetencii spoluvlastníkov a ani sa ich to nijako netýka. Ale inak súhlas, že má 9 hlasov.
mackoivan
08.08.16,10:32
tak o tom , že sa podvádzanie na daniach netýka všetkých by som pochyboval
sito
08.08.16,22:17
No jednoducho 1/4 zo 40bytov, hlasov je 40 : 4 = 10, je to správne? Dve tretiny? (40 : 3 ) x 2 = 26,66, teda 27 hlasov sú 2/3 zo štyridsiatich hlasov, či nie?
sito
09.08.16,22:23
Ivan, hádam by si nebonznul kolegu z domu, daňoviajom,či diviakom? Dane má na starosť Daňový úrad, odpad mestský úrad. Ako kto využíva spoločné zariadenia domu v dome je vecou spoluvlastníkov. Počet osobomesiacov by si mali odsúhlasť ešte pred rozúčtovaním spoločných nákladov domu. Ak vlastník zatají osoby a ostatní nemajú námietky, všetko v poriadku, že? O meracích zariadeniach na meranie spotreby tepla a vody v byte ( 182/1993, §11, ods. 3 ) sa hádam netreba baviť, vlastník bytu je ich povinný v byte, svojom namontovať a odpísať ich stavy na konci roka. Údaje zo spoločných zariadení a prevádzky domu sa použijú na rozpočítanie spoločných nákladov domu. Ak neumožní, nezatočí on so spoluvlastníkmi, spoluvlastníci s ním, že? A kruto môžu! Aby umožnil.
mackoivan
10.08.16,13:12
nuž zo skúsenosti-- s podnájomníkmi sú v SVB najväčšie starosti a neplatiči vo veľkom bývajú prenajímatelia. S dvoma sa už súdime.
felix1
10.08.16,19:51
Ved preto som dufal ze sa sa v debate nieco poriesi

http://www.porada.sk/t287078-obmedzenie-upravenie-vlastnickych-prav-v-svb.html