Sarlotka
08.08.16,21:23
http://www.vszp.sk/novinky/nova-sluzba-epobocky-aktualizacia-kontaktnych-udajov-2.html

Nezabudnite si skontrolovať číslo účtu pre vrátenie preplatku z ročného zúčtovania

Vážení klienti,
v súvislosti s vrátením preplatkov z ročného zúčtovania poistného za rok 2015, odporúčame skontrolovať si aktuálnosť Vami oznámeného bankového účtu. Odporúčame Vám skontrolovať si tento údaj čo najskôr, najlepšie ešte predtým, ako dostanete výsledok ročného zúčtovania, aby sme prípadný preplatok poslali na aktuálny účet.
Poistenec si môže skontrolovať a oznámiť zmenu čísla účtu prostredníctvom ePobočky v časti „Bankové spojenia“, kde si zároveň môže skontrolovať informácie o všetkých bankových účtoch evidovaných vo VšZP. Zamestnávateľ si môže skontrolovať číslo účtu prostredníctvom ePobočky a zmenu čísla účtu oznámiť vyplnením tlačiva „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného“.

dôvera
http://www.dovera.sk/platitel/tema-odvody-na-zdravotne-poistenie/a1807/rocne-zuctovanie-poistneho-za-rok-2015
Nahláste nám svoje údaje

Zmeny, prípadne aktualizáciu údajov (adresy, bankového účtu, ...), môžete vykonať pohodlne prostredníctvom Elektronickej pobočky. Ak ju ešte nemáte, prístup si jednoducho zriadite na tejto stránke, zaberie vám to len pár minút.

Zmeny nám môžete oznámiť aj písomne použitím univerzálneho tlačiva Oznámenie poistenca/ platiteľa poistného.

Scan tlačiva je možné zaslať na adresu info@dovera.sk alebo na našu korešpondenčnú adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo osobne odovzdať v niektorej z našich pobočiek.

union
som nenašla :)
Irona
25.10.16,11:10
Doplním ZP Union.
Nám prišlo Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného so zlým bankovým účtom. Zavolala som im na telefónne číslo uvedené na oznámení (085000333), povedala čo ma trápi. Oni si vypýtali našu e-mailovú adresu, na ktorú nám zaslali tlačivo "Žiadosť o zmenu čísla účtu pre zaslanie preplatku ročného zúčtovania č. ...." spolu s uvedením elektronickej adresy (namietka@union. sk), na ktorú im vyplnené tlačivo treba poslať. Opravené oznámenie (vraj) znova pošlú. Žiaľ, už je to 3-týždne odvtedy, ako sme žiadosť posielali, opravené oznámenie však zatiaľ nedošlo.
Škoda, nemám prázdne toto tlačivo, bola by som ho sem prilepila.