bunkovka
12.08.16,09:58
odvolanie zástupcu vlastníkov zo 16 bytov kolko hlasov treba aby bol odvolaný na schodzi
Doplnene:
bola som nepravoplatne odvolaná ako zástupca vlastníkov čo mám robiť ako postupovať?
Tweety
12.08.16,08:08
buchač
12.08.16,08:16
Nikde nevidím ani len zmienku o Zástupcovi vlastníkov bytov...
mackoivan
12.08.16,08:20
na odvolanie je potrebných 9 hlasov.
Potom na zvolenie nového zástupcu, je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných na zhromaždení- (čiže: napríklad aj traja z piatich) -hodinu od začatia zhromaždenie sa s voľbou čaká
buchač
12.08.16,08:22
§ 14

(1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť pracovných dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov spôsobom v dome obvyklým.

(2) Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo nebytový priestor v dome. Ak je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok.

(3) Schôdza vlastníkov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. Ak schôdza vlastníkov nie je ani hodinu po oznámenom začatí schôdze vlastníkov uznášaniaschopná, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome; to neplatí, ak sa hlasuje podľa odsekov 4 a 5, § 7a ods. 1, § 7c ods. 2 písm. i) a ods. 3, § 8a ods. 1 a 6, § 8b ods. 2 písm. i), § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4.

...atď

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-182
mackoivan
12.08.16,08:23
mackoivan
12.08.16,09:43
§ 7c ods. 2 písm. i) = Dobrovolná dražba a ods. 3, = Odvolávanie predsedu
Odsek 2 parag. 7c, ktorý pojednáva o voľbe, sa vo vínimkach nenachádza, takže platí voľba nadpolovičnou väčšinou prítomných
bunkovka
12.08.16,10:04
Dňa 14.9.2015 som bola nepravoplatne odvolaná ako zástupca vlastníkov bytov 6 vlastníkmi zo 16 vlastníkov ako mám postupovať, aby to bolo po právnej stránke v poriadku Prítomných bolo 11 ale 5 boli proti,mne tu nejde o nič už som sa s tým zmierila zástupcom som bola 20 rokov ale do budúcnosti aby sa podoné chyby v hlasovaní nestavali
Martuk
12.08.16,10:09
upresni otázku, toto je o ničom. Čo znamená neprávoplatne, prečo, čo tomu predchádzalo. Lepšie to rozpíš.
Chobot
12.08.16,10:17
Načo sa hrabeš do tej funkcie, keď ťa vyslovene 6 ľudí nechce a zvyšok to má na háku? Čo ťa tam drží? Nechaj to niekomu inému. To nie je žiadna prestížna funkcia alebo pocta, byť zástupcom vlastníkov.

A načo zakladáš novú tému?

Témy som ti spojil.
Martuk
12.08.16,10:18
no keď ta ako zástupcu vlastníkov nechce skoro polovica, tak tam asi nebude všetko v poriadku. Neskúšala si sa spýtať, prečo ťa nechcú ako zástupcu vlastníkov?
Chobot
12.08.16,10:22
Aj na odvolanie stačí nadpolovičná väčšina prítomných hodinu po začiatku schôdze. Takže ak boli na schôdzi 9-ti a s odvolaním súhlasili 6ti, tak si odvolaná.
misoft
12.08.16,10:25
misoft
12.08.16,10:33
To je otázka? Tiež nevieš, ako sa kladú otázky?
Chobot
12.08.16,10:39
Na obranu mackoivana - spájal som témy, ktoré zadala bunkovka a tento príspevok sa niekam zatúlal. Skúsim ho presunúť do spojenej témy.
mackoivan
12.08.16,10:45
"oprav si to SVB" -vôbec nechápem ako sa táto reakcia dostala do otázok (-: žeby hacker buchač? (-:
sito
12.08.16,10:47
Keďže si bola len zástupca vlastníkov zodpovednosť za dianie vo vašom dome nesie správca vášho domu so súhlasom jeho spoluvlastníkov, vlastníkov bytov v ňom na základe zmluvy o výkone správy domu.

Zákonom stanovené práva a povinnosti sú uvedené tu:

"Styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „schôdza vlastníkov”). Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 14."

Keď si pozorne prečítaš poslednú vetu zistíš, že si vlastne zo zákona poskok, stykač, fackovací panák. O všetkom v dome rozhodujú vlastníci bytov v dome na schôdzi vlastníkov bytov, prípadne písomne, aj o ich zástupcovi voči správcovi domu.

Daj na Chobotové slová!
sito
12.08.16,10:54
buchač len doslovne citoval zákon 182, § 14, tri odseky, ktorý je platný pre obe formy správy. Ustanovenia v § 7 až 7d s týkajú SVB, že?
mackoivan
12.08.16,11:03
zmenil som minusku na plusku, ale neviem či dobre - možnože v domoch pod správou môžu odvolať zástupcov (dôverníkov) aj nadpolovičnou väčšinou prítomných- nemám to preštudované - myslel som záatupca vlastníkov = predseda SVB
buchač
12.08.16,11:04
som bola nepravoplatne odvolaná ako zástupca vlastníkov bytov 6 vlastníkmi zo 16 vlastníkov ako mám postupovať, aby to bolo po právnej stránke v poriadku Prítomných bolo 11 ale 5 boli proti,
==================================
Na základe prítomných vlastníkov si bola PRÁVOPLATNE ODVOLANÁ.

Ako postupovať po 20 rokoch ?
1. Najprv preštudovať zákon...lebo pri tej Tvojej neznalosti si jeden môže domýšľať, že ako to vlastne v baráku vyzeralo.

2. Ser na susedov a užívaj voľno...
mackoivan
12.08.16,11:06
neštudujem zákon, čo sa týka o domoch pod správou - myslel som že aj toto tu je len o SVB- takže dôverníkov možno odvolávať aj nadpolovičnou väčšinou prítomných - dobre vedieť- takže potom aj členov rady?
Chobot
12.08.16,11:09
Nie, ja som spájal témy, lebo bunkovka založila k tomuto 2 témy. A tvoj príspevok sa asi stratil a vyzeral ako nová téma. Už som ho presunul.
mackoivan
12.08.16,11:24
platí pre SVB
Chobot
12.08.16,11:52
Podľa tohto popísaného bolo odvolávanie v poriadku. 6 za odvolanie, 5 proti. Väčšina bola "za", tak ťa právoplatne a v poriadku odvolali.
mackoivan
12.08.16,13:17
"O všetkom v dome rozhodujú vlastníci " Sito - bárs by si mal pravdu- tá je však taká, že väčšinou rozhoduje úzka skupina ľudí a ostatní na to zvysoka s.. kašľú Možnože tázateľka patrila tiež k "úzkym"
blokn
13.08.16,05:21
...myslim, ze zastupca vlastikov je to narocna a nevdacna funkcia. nebranil by som sa odvolaniu. len rozmyslat, je niekto novy, mladsi na prevzatie tejto funkcie? alebo po odvolani zastupcu vlastikov potopa? pozor, vsetko nieco stoji a musia to zaplatit vlastici
mareko
13.08.16,15:15
To má aký význam, riešiť to 11 mesiacov po odvolaní :( ... nepochopila som to
sito
28.10.16,14:41
100 %, tisíc bodov, aj plus, ak by chýbalo.