JohankaL
25.08.16,20:47
Ak SZČO prevádzkuje detské jasle a od septembra má zaradenú do siete aj MŠ, je výhodnejšie mať MŠ ako samostatný právny subjekt, alebo to nechať spolu? Pravdepodobne od 1.1. bude jasle dotovať UPSVaR. Ďakujem za rýchlu odpoveď.