Grunik
03.09.16,10:34
Sme Spojená škola a postupne ,,priliepame" k ZŠ Gymnázium, CVČ, ZUŠ....šéf mi k funkcii zástupcu ZŠ postupne pridáva prácu navyše bez toho, aby mi to uviedol písomne v pracovnej náplni (vedenie Centra voľného času so všetkou dokumentáciou, špeciálnu pedagogiku so všetkou dokumentáciou...).. Dostanem to ako príkaz a s poznámkou, že to mám navyše, aby mi nemusel znížiť príplatok za zástupcovstvo (????), ktorý je mimochodom aj tak mizerný. V prípade môjho protestu, že to proste nestíham, veď doteraz to mali v náplni dve iné osoby na plný úväzok, sa obháji tým, že ak sa mi nepáči, pôjdem s uväzkom napríklad na 80 %...
avalik
03.09.16,12:36
Zákonník práce
§ 54
Dohoda o zmene pracovných podmienok
Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.
misoft
04.09.16,11:58
A ak by postupoval vyššie spomínaným spôsobom, ako sa popisuje v texte k otázke - IP, podnet na preskúmanie postupu zriaďovateľovi školy.....
ferdinan
15.09.16,16:31
ak je zriaďovateľ jedna ruka s riaditeľom, môžete si pííííískať ...alebo nie?
misoft
15.09.16,18:53
Šak pískaj - i tí vyšší majú svojich vyšších.....