Tánička
24.09.16,18:17
Dobrý deň, prišlo nám JCD, máme všetko zaúčtované, ale môžeme si uplatniť clo a DPH z JCD, keď nám colný úrad napísal, že výmer nemáme uhrádzať, nakoľko už je uhradený ich spoločnosťou a bude im refundovaný treťou stranou?
Doteraz sme si DPH uplatnili až po uhradení výmeru.
Ako prosím postupovať?
Ďakujem
Soňa K
25.09.16,14:36
Upresni, čo znamená úhrada výmeru spoločnosťou colného úradu ? Predpokladám, že vy ste nadobudli vlastnícky vzťah k tovaru, na vás bolo vystavené JCD a kto teda platil colný dlh ? Spoločnosť, ktorá za vás jednala v colnom konaní ? Ak je na liste z colnice napísané, že dph bola uhradená/preúčtovaná do ŠR, môžeš si ju odpočítať. Treba si vyjasniť, ako prebiehalo colné konanie.
Tánička
25.09.16,19:33
Áno tovar je náš, kúpili sme ho z USA. Ale, dozvedela som sa, že tovar sme vrátili do USA a peniaze nám vrátili.
Čo teraz s JCD? mám to zaúčtované na 501,343/379 (vystavené JCD). Môžeme si DPH uplatniť, aj keď sme vrátili tovar?
A ak áno, ako to zaúčtovať, aby som vyrovnala účet 379. Totiž, keď JCD uhradíme tak účtujem 379/221 (211), ale ako postupovať, keď ho neuhradíme?
Ďakujem
Soňa K
26.09.16,10:06
Píšeš piate cez deviate, tovar bol prepustený do voľného obehu a po nejakej dobe ste ho vrátili ako reklamáciu ? Kto teda platil JCD ? Na DPH z JCD je podstatné, aby bola uhradená, to zakladá nárok na odpočet. Že ste tovar vrátili nemá s jeho vstupom do SR cez colnicu vplyv. Alebo ste ho vrátili hneď z colnice ? Veď keď platil JCD niekto za Vás, tak nie si dlžná colnici, ale jemu. Tak preúčtuješ 379/325. Alebo niekto za vás zaplatil colný dlh a od Vás nič nechce ? Najprv musíš vedieť, o čo vlastne ide a potom účtovať.
Tánička
20.10.16,21:25
Áno, niekto za nás zaplatil colný dlh a nič od nás nechce. Takže ako vyrovnať účet 379?
Alebo, ako celé JCD zaúčtovať, aby som to mala v poriadku?
Soňa K
20.10.16,21:59
Vyrovnať účet 379 je na tom najľahšie napr. 379/648. Za colný dlh bola dlžná Vaša spoločnosť = na Vás bolo JCD vystavené ? Keđ nevieš preukázať úhradu DPH, nemôžeš si ju odpočítať.
Tánička
20.10.16,22:13
Áno, JCD bolo vystavené na nás - príjemcov, a výmer platieb - deklarant Slovak Parcel Service.
JCD mám zatiaľ zaúčtovanú: 501,343/379. DPH som zatiaľ neuplatnila, pretože si ju uplatňujem až pri úhrade (teda dávam ju do DP DPH pri úhrade).
Takže, ako mám postupovať? Ak to doúčtujem 379/648, čo potom s 343, keď si ju nemôžem uplatniť? Bude mi tam visieť suma DPH. Mám z toho chaos.
Soňa K
20.10.16,22:21
Tak, ako si jcd zaúčtovala, tak ho odúčtuj. Buđ mínusovým zápisom na tie isté účty a strany alebo zápisom na opačné strany tých istých účtov. Ty nerobievaš v účtovníctve opravy ?
Tánička
20.10.16,22:26
Takže spravím mínusový zápis. Soni, ďakujem veľmi pekne.