Jozef Mihál
08.10.16,12:52
V Národnej rade SR sa rokuje o novelách zákonov o sociálnom poistení a o zdravotnom poistení. Prostredníctvom pozmeňovacích návrhov sa:

- v zdravotnom poistení úplne zrušia maximálne vymeriavacie základy a

- v sociálnom poistení sa zvýši maximálny vymeriavací základ na 7-násobok priemernej mzdy - v roku 2017 tak bude 6181 eur (7 x 883).

Zvýšiť sa má aj strop pre výpočet nemocenských dávok na 2-násobok priemernej mzdy.

Konkrétne pre materské to bude znamenať, že strop pre výpočet bude daný ako 2-násobok priemernej mzdy, teda 1766 eur (2 x 883). Maximálny denný vymeriavací základ pri výpočte tak bude 58,0603 eura (výpočet: 2 x 883 = 1766 ... x 12 = 21192 ... deleno 365 = 58,0603 ... zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).

Maximálne materské tak pri 30-dňovom mesiaci bude 1219,30 eura (70% z 58,0603 x 30 dní) a pri 31-dňovom mesiaci bude 1260 eur (70% z 58,0603 x 31 dní).

Celkové materské tak v prípade matky, ktorá má nárok na materské po dobu 34 týždňov, môže dosiahnuť sumu 9673 eur (70% z 58,0603 x 34 týždňov x 7 dní).

Celkové materské v prípade otca, ktorý má nárok na materské po dobu 28 týždňov, môže dosiahnzť sumu 7966 eur (70% z 58,0603 x 28 týždňov x 7 dní).