riťolez582
18.10.16,14:02
Má právo zástupca vlastníkov bytov podpísať výkon technika, ktorého vyslal správca do bytu vlastníka, namiesto podpisu a potvrdenia vlastníka ?
Na požiadanie suseda, vyslal správca zmluvného inštalatéra do môjho bytu. Tento vykonal obhliadku, závadu nezistil. Podpísať nič nepredložil, lebo vraj nie je čo. Faktúru, ale vystavil na čistenie odtoku a udal ako príčinu zatekania. Faktúru mu podpísal zástupca vlastníkov bytov, ktorý na mieste nebol a ani ma nekontaktoval. Zástupcovia vlastníkov bytov rozhodli bez môjho vedomia, že všetky náklady budem znášať ja.
ivka70
18.10.16,14:04
A kvoli comu tam ten instalater bol?
riťolez582
18.10.16,14:57
Lebo im zateká, je to atakovité, príčina sa u mňa nenašla.Dal som spraviť aj monitoring potrubí inou firmou. Príčina sa nenašla, teda neodstránila. Ja som mal náklady na ten monitoring a inštalatér od správcu si podvodne účtuje nevykonanú prácu a udáva vymyslenú závadu, čo mu odobril zástupca, bez overenia. Takže mám znášať ďalšie náklady, aj susedové.
ivka70
18.10.16,14:59
Komu im zateka? Ty nemas co znasat naklady na nieco, co neodstranoval v tvojom byte.
misoft
18.10.16,15:27
Okrem toho - pokiaľ to bolo na spoločnom vybavení - potrubia - hradí sa to z FO. Nie si povinný nič platiť. A pokiaľ budú naliehať - nech si to zacvaká zástupca vlastníkov, keďže on to odsúhlasil, je teda i zodpovedný za to, že sa to faktúruje.
sosak
18.10.16,18:52
Všetky odpadové potrubia vedúce z umývadla, drezu, WC, vane, sprchového kútu, automatickej práčky, umývačky riadu, až po napojenie na spoločné zvislé odpadové potrubie je majetkom vlastníka bytu. V prípade poruchy a tečenia z neho ide na vrub majiteľa bytu. Je otázne, kedy sa robil monitoring potrubí firmou, či pred, alebo po návšteve inštalatéra a monitoring práve preto nič nezistil. Ak sused, bývajúci o poschodie nižšie má zatečený strop, tak odniekaľ sa tam voda vzala. Keby ste mali zatečený strop, tak isto by ste konali a nenechali na náhodu, že to samé prestane. Chýba informácia, či zatekanie prestalo. Ak áno, tak výjazd inštalatéra bol oprávnený a treba ho zaplatiť.
sito
18.10.16,22:12
Noo, skrátené, prečo? Kvôli dĺžke potrubia, spoločného, či nespoločného?

Nemá, zo zákona! Leda, že by ho vlastníci bytov poverili, splnomocnili.

Voda je sviňa, nič jej nezabráni riadiť sa gravitáciou, teda tiecť smerom dolu, až na úroveň mora. Ak bolo znečistené to nespoločné potrubie, teda tvoje, voda musela ním stúpať a vytiecť na podlahu tvojho priestoru v dome, ktorý je tvojím vlastníctvom. Až potom môže nabrať smer k moru, že? Teda aj k susedovi pod tebou, najprv. Takže, ak nečistil?! Podvádzal. Zástupca je ? ***** päť hviezdičkoví ...
riťolez582
19.10.16,13:59
To viem, že za tie ktoré sú v mojom byte zodpovedám ja. Ten inštalatér, len skontroloval viditeľné prívody a odvody, bol tu cca 3 minúty. Nič iné. Povedal, že bude treba rozbúrať kúpeľňu, aby sa zistilo, či to nie je v trubkách napojených na stupačky. Rozbiť kúpeľňu som si nechcel dať, preto som zavolal ten monitoring , tí kontrolovali všetko a nezistili žiadne upchatie ,ani poškodenie, ani únik vody . Mám aj kamerový záznam potrubí. Inštalatér, ktorý navrhoval rozbiť kúpeľňu a samozrejme sa na to sám ponúkal, fakturoval ale, že robil čistenie upchatého odpadu umývadla, ale nič také nerobil, lebo upchaté nebolo. Mne podpisovať nič nedal, povedal, že nie je čo, že mu mám zavolať a sa dohodneme na tom sekaní. Potom išiel za tým zástupcom, čo mu to podpísal. Sused v byte nebýva, kontakt dať nechcel, len mi nechal lístok, že pretekanie pretrváva. Správca nekoná, chcú to hodiť na mňa, zložil mi telefón. Ja som snažil zistiť, kde je ten problém v mojom byte, mal som náklady na ten monitoring, nič sa tu nezistilo.
sosak
19.10.16,16:40
Kamerový záznam potrubia ukáže len viditeľné poškodenie, napr. prasklinu a zanesenie potrubia. Čo ale s určitosťou viem, tak netesnosť v spojoch potrubia žiadna kamera neodhalí, pretože kamera sa nachádza vo vnútri kontrolovaného potrubia. Na posúdenie netesnosti potrubia v spojoch a napojeniach je potrebné vidieť vonkajší povrch potrubia a to je nedostupné, podľa inštalatéra zamurované. Kamerový záznam môže pomôcť v tom, že viete, kde sú potrubia pospájané a netreba sekať celú kúpeľňu.
riťolez582
19.10.16,18:03
V podstate som sa pýtal, či má právo zástupca podpisovať aj úkony - služby vykonané okrem domu aj v byte vlastníkov(v podstate nevykonané) a nevyžaduje sa aj podpis vlastníka.? Pokiaľ ide o zmluvnú firmu, objednanú správcom.
sosak
19.10.16,18:27
Spýtam sa takto: Pokazí sa ti práčka. Zavoláš opravára. Opravár príde a povie, že je pokazený programátor. Cena opravy sa ti zdá veľa a rozhodneš sa kúpiť novú práčku. Opravár nič neopravil, len prišiel, pozrel. Kto bude platiť výjazd opravára a diagnostiku? Samozrejme ti to naúčtuje, ani nemrkneš.
Problém zo zatekaním je v tvojich rúrach. To má zaplatiť poškodený? Však on inicioval zavolanie inštalatéra a zástupca vlastníkov ho zavolal, pretože sa tvojmu susedovi poškodzuje majetok.
sito
19.10.16,23:48
Sosak, toto by si už mohol mať nasáte v sebe, že?

" Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy. Je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti a pri inom nakladaní s bytom a nebytovým priestorom v dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv. "

Teda vlastník bytu musí na svoje náklady odstrániť všetky závady, poruchy, havárie, ktoré spôsobilo zariadenie, ktoré v jeho byte nepotrebujú spoluvlastníci domu, jeho spoločných zariadení.

Tiež toto!

" Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním. "

riťolez umožnil vstup oprávnenej osobe do bytu, svojho. Tá v jeho byte nezistila závadu, akože, alebo áno? Voda, ak vyteká v jeho byte môže vytekať zo spoločného zariadenia domu. Teda zo stúpačky, odbočky do bytu, uzavieracieho ventilu a vodomeru. Alebo zo zariadenia bytu, rozvodu za vodomerom po batériu a batériu. Voda, ktorá do bytu pritečie musí aj z bytu odtiecť, odpadom do stúpačky. Ak voda nevyteká z odpadu patriacemu bytu v byte nie je závada, ktorá spôsobuje zatekanie v byte pod ním, či? Ak by mal riťolez upchaté svoje potrubie, odpad vytopil by najprv seba, až potom suseda pod.

--- riťolez582 (Dnes 19:03) V podstate som sa pýtal, či má právo zástupca podpisovať aj úkony - služby vykonané okrem domu aj v byte vlastníkov(v podstate nevykonané) a nevyžaduje sa aj podpis vlastníka.? Pokiaľ ide o zmluvnú firmu, objednanú správcom. ---

Ak poverená osoba zistí závadu v byte na spoločnom zariadení domu, zástupca vlastníkov môže, musí podpísať poverenej osobe fakturáciu za požadované zistenie a odstránenie závady. Náklady sa uhradia z FPÚaO domu, že? Ak nie je závada na spoločnom zariadení domu v byte. Na základe akého zákona môže zástupca vlastníkov podpísať niečo, čo mu v dome neprislúcha, nepatrí? Je to majetok vlastníka bytu! Ak si to dovolí, je päť *****
riťolez582
20.10.16,12:38
Problém je ten, že nikto nezisťoval závadu na spoločných častiach. Pretože pán inštalatér podvodne účtoval čistenie odtoku v mojom byte a dôvod zatekania určil upchatie, čo nebola pravda. Ja už neviem, čo viacmám robiť, v mojom byte sa žiadna závada nenašla. Tá firma, čo robila monitoring, skontrolovala všetko, stálo ma to 120 €. Ešte predtým tu bol iný inštalatér, ktorý tiež nič nenašiel, rozoberal aj sifóny, na kontrolu potrubí nemal vybavenie /preto som volal tých monitorovacích/, ten si účtoval iba výjazd 10 €. Potom tu bol ten podvodník od správcu, ktorý mne povedal niečo iné a účtoval neodvedenú prácu 40 €.Sused nechal lístok, že pretekanie pretrváva. Mám poistenie aj na spôsobené škody, ale poisťovňa to nechce preplatiť, lebo škoda nebola spôsobená mnou. Mám si dať rozbiť kúpeľňu a nakoniec sa nič nenájde a poisťovňa tiež nepreplatí, lebo dôvod bude len nátlak zo strany spoločenstva a suseda.
sosak
20.10.16,15:50
Môžeš si sám skontrolovať, či ti neuniká voda z odpadu WC po viacnásobnom spláchnutí, či priamo z napojenia misy na odpad, alebo napojenie na stúpačku. Je dobré si pri tom posvietiť prenosným svetlom, či voda nepostupuje po spodnej strane odpadovej rúry smerom ku stúpačke a suchou rukou osahať. Neviem, či máš obmurovanú kúpaciu vaňu, vtedy netesnosnosť sifónu si môžeš skontroiovať tak, že cez revízny otvor podstrčíš staré noviny pod sifón. Do vane naplň aspoň do jednej tretiny vodu a razom ju vypusti. Ak máš sprchový kút, tak najčastejšie príčiny úniku vody sú z neodbornej montáže a osadenia vaničky, prípadne napojenie sifónu na odpadové potrubie. Porucha sa môže objaviť aj po určitom čase aj vtedy, ak bolo napojenie sifónu prevedené odborne. Prehýbaním lacnej vaničky pod hmotnosťou osoby pri sprchovaní sa postupne môže mechanickým namáhaním porušiť tesnosť napojenia na odpadové potrubie. Vtedy sa únik vody dá zistiť len tak, že sa pod sprchovú vaničku treba pozrieť a bez demontáže to nejde. Únik vody navonok nie je vôbec vidieť a voda ide vtedy cez betónovú podlahu dolu susedovi. Pozrieť sa môžeš do stúpačiek v tvojom byte a suchou rukou si prepátrať, či po stúpačke netečie voda zhora. Toto rob niekoľko krát za týždeň, pretože sa to nemusí prejavovať stále, ale môže to mať súvis s činnosťou obyvateľov nad tebou, kľudne aj v nočných hodinách. Neviem, či sa v tvojej kúpeľni niečo neprerábalo, alebo sa nevymieňal ventil na napojenie práčky, atď.
sito
21.10.16,23:03
riťolez582 (Včera 13:38) Problém je ten, že nikto nezisťoval závadu na spoločných častiach. Pretože pán inštalatér podvodne účtoval čistenie odtoku v mojom byte a dôvod zatekania určil upchatie, čo nebola pravda.

ríťolez. zlez. Podľa prečítaných súm, by som povedal, že ten za tých 40 eur by pre peniaze vliezol aj do prdele, zástupca jemu, leze.

Marka niečo vymazala, zmizla. Zmizol aj zmysel. A ty si sa bol pozrieť v tom byte na to zatekanie? Či naozaj zateká? Či ťa nikto nepoveril, nepožiadal? Len povinnosť ti nariadil, uhradiť niečo, čo nevykonal v tvojom byte na tvojom majetku?
riťolez582
31.10.16,14:17
Nemám sprchový kút, mám vaňu, pod vaňou je úplne sucho, to všetko sa kontrolovalo, aj betón, napojenia, sifóny atď.aj servítkami, či nie sú vlhké. Samozrejme sa púšťala aj voda predtým, napúšťala vaňa, umývadlo. No a tie v stenách až po spoločné časti sa kontrolovali kamerou .Kúpelňa sa robila cca pred 8 rokmi, je udržiavaná a žiadne problémy nikdy neboli. Neviem, čo všetko kontroloval ten inštalatér mimo môjho bytu, ale čo určite viem, je že mi nečistil žiadne ucpané trubky, ako uvádza a že to je dôvod zatekania. V byte dole som nebol, nikto ma tam nevpustil. Sused tam nebýva a odmietol dať kontakt.Takže sa neviem s ním ani spojiť. Videl som len fotku na polícii, kde ma udal, fľak má údajne 30x30 cm a hádže mi do schránky lístky, že bude musieť dať prerobiť kúpeľňu, vrátane elektroinštalácie a bude to odo mňa súdne vymáhať.
sito
31.10.16,18:12
Ak vec prešetrujú piati policajti, ktorí vedia ako inštalovať žiarovku? Dokážu pochopiť plochu 30 x 30 cm?

A nemohol by si začať tuto?

Zákon 182/1993, § 11, všetky odseky :

(1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy. Je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti a pri inom nakladaní s bytom a nebytovým priestorom v dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.

(2) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré na iných bytoch alebo nebytových priestoroch v dome alebo na spoločných častiach domu alebo spoločných zariadeniach domu alebo príslušenstve spôsobil sám alebo osoby, ktoré jeho byt alebo nebytový priestor užívajú.

(3) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.

(4) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo by menil vzhľad domu bez súhlasu spoločenstva; ak sa spoločenstvo nezriaďuje, je potrebný súhlas väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ustanovenia osobitných predpisov nie sú tým dotknuté.13)

(5) Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

(6) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv.

(7) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní umožniť odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia.5a) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome neumožnia odstránenie zistených nedostatkov na technických zariadeniach, zodpovedajú za vzniknuté škody.

(8) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý stavebne upravuje byt alebo nebytový priestor, je povinný na výzvu umožniť prístup do bytu alebo nebytového priestoru správcovi alebo predsedovi z dôvodu kontroly, či stavebné úpravy neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti domu alebo spoločné zariadenia domu. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome neumožní vstup do bytu alebo nebytového priestoru, správca alebo predseda je povinný oznámiť vykonávanie stavebných úprav bytu alebo nebytového priestoru príslušnému stavebnému úradu.

(9) Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu.