Katarina
11.05.04,18:27
Co je podľa Vás obrat podľa jednoduchého účtovníctva?
1, Prijatá hotovosť + vydané faktúry v príslušnom mesiaci
2, prijatá hotovosť + príjem zaúčtovaný v peňažnom denníku za príslušný mesiac včetne úhrady faktúr za predchádzajúce obdobie.
Je v tom totiž podstatný rozdiel pri zisťovaní povinnosti registrácie DPH na základe výšky obratu, ktorý zákon definuje ako "obratom sa rozumejú výnosy/príjmy/bez dane z dodávaných tovarov a služieb.
Viera
12.05.04,09:48
Ja si myslím, že sú to tržby v hotovosti + vystavené faktúry za príslušné obdobie
Ingrid
12.05.04,11:54
V zákone o DPH v par. 4 odst. 9 sa hovorí, že obratom sa rozumejú výnosy( príjmy) bez dane....
Podľa tohto, keďže podvojné účtovníctvo hovorí o výnosoch a jednoduché o príjmoch, obratom budú v jednoduchom účtovíctve príjmy z peňažného denníka. Neberie sa do úvahy dátum vystavenia faktúry, ale dátum jej úhrady. Týmto štýlom kontroloval DU obrat aj kolegovi.
MIRKA
13.05.04,13:11
Myslím, že to je otázne. Ja som doteraz do obratu počítala tržby v hotovosti + prijaté faktúry. Ak by si chcela brať príjmy podľa zaúčtovania v PD, tak by si asi musela vyňať tie, ktoré si v skutočnosti neprijala (hotovosť), ale sú to len účt. operácie. (Napr. ja účtujem platby plat.kartou nasledovne: príjem do pokladne za tržby (máme len jednu uzávierku v mesiaci); v deň, keď sa platí kartou - výdaj z pokladne na priebežné položky; a príjem na účet z priebežnej položky , tzn. že mám 2x zaúčtovaný príjem a je blbosť, aby som z tohoto vychádzala pri výpočte obratu).
Beata
13.05.04,13:40
Myslím, že to je otázne. Ja som doteraz do obratu počítala tržby v hotovosti + prijaté faktúry. Ak by si chcela brať príjmy podľa zaúčtovania v PD, tak by si asi musela vyňať tie, ktoré si v skutočnosti neprijala (hotovosť), ale sú to len účt. operácie. (Napr. ja účtujem platby plat.kartou nasledovne: príjem do pokladne za tržby (máme len jednu uzávierku v mesiaci); v deň, keď sa platí kartou - výdaj z pokladne na priebežné položky; a príjem na účet z priebežnej položky , tzn. že mám 2x zaúčtovaný príjem a je blbosť, aby som z tohoto vychádzala pri výpočte obratu).
Mirka, ale vy si predsa neúčtujete dvakrát príjem za jeden a ten istý predaj. Obratom sa rozumie príjem (výnos v PÚ), nie pohyb finančných prostriedkov medzi účtom a pokladňou.
Dotaz bol, že čo sa považuje za obrat pri zisťovaní či sme povinní registrovať sa na DPH. Obratom na účely zákona o DPH sa rozumejú príjmy (u JÚ) bez dane - viď §4 odst.9 zákona o DPH. No a príjem je príjem, či už v hotovosti, do banky, alebo platobnou kartou.
Monča
31.05.04,10:49
Mirka, ale vy si predsa neúčtujete dvakrát príjem za jeden a ten istý predaj. Obratom sa rozumie príjem (výnos v PÚ), nie pohyb finančných prostriedkov medzi účtom a pokladňou.
Dotaz bol, že čo sa považuje za obrat pri zisťovaní či sme povinní registrovať sa na DPH. Obratom na účely zákona o DPH sa rozumejú príjmy (u JÚ) bez dane - viď §4 odst.9 zákona o DPH. No a príjem je príjem, či už v hotovosti, do banky, alebo platobnou kartou.

Konečne som dostala odpoveď na moju otázku ešte zo začiatku roka. Položila som vtedy na inej diskusii rovnakú otázku a dostala aj rovnakú odpoveď, že prijaté úhrady + vystavené faktúry a nikto neoponoval. Zdalo sa mi to ako blbosť, že kvôli nejakej vyššej faktúre, za ktorú možno nikdy neuvidím ani korunu mám byť celý rok platcom DPH. Včera som si znova prešla komentár k zákonu o DPH a jasne sa tam píše, že obratom sa rozumie "príjem" za zdaňovacie obdobie okrem príjmov oslobodených od DPH.
jessica
31.05.04,14:23
Mne bolo povedané na DÚ, že obrat sa sleduje tak, že keby som si urobila imaginárne DPH priznanie, tak v riadku pre uskutočnené zdaniteľné plnenia(základ) by som mala zákonom požadovaný limit pre registráciu. A do toho riadku idú či v JÚ či v PÚ tržby cez pokladňu a vystavené faktúry, nie faktúry ktorých úhradu som prijala len preto že účtujem v JÚ.
Katarina
31.05.04,18:10
Dakujem za všetky názory.Na školení p.Kovačiková povedala, že obratom v JU je príjem z peňažného deníka za príslušné obdobie.Teda nepatria tam vydané faktúry, ale len mesačná tržba a úhradené faktúry. Ako píše jessica DU má iný názor. Tak teraz budme múdry.
juko
31.05.04,19:03
Ja osobne zastávam rovnaký názor, ako vo svojom príspevku uviedla Katarína. Treba od seba odlišovať obrat pre potreby registrácie DPH a tzv. príjem resp. obrat, z ktorého si uplatňujem nárok na odpočet DPH.
Obratom sú príjmy, ktoré prejdú peňažným denníkom za príslušný mesiac.
Monča
31.05.04,19:04
Dnes sa k tejto otázke dostávam už po druhý krát. Podľa mňa je táto otázka trochu zle formulovaná a aj niektoré odpovede. Niektorí to berú tak, že ten, kto kládok otázku, myslel obratom iba tržby v pokladni a príjem na účte za vystavené faktúry nie. Príjem je príjem v pokladni v hotovosti (tržby) + príjem na účte, čiže úhrady od mojich odberateľov za mnou vystavené faktúry v danom sledovanom období. Čiže podľa mňa správna odpoveď je tá, kde sa hovorí o príjme v peňažnom denníku, tam je predsa aj pokladňa, aj účet. Všetci sa okolo toho motáme, len to asi zle formulujeme.
M3G
01.06.04,21:15
K fyzickým osobám:
Ak ste fyzická osoba a účtujete v jednoduchom účtovníctve, obrat znamená podľa zákona o DPH Váš príjem(teda sledujete bežný účet, hotovosť).

Ak ste fyzická osoba a účtujete v podvojnom účtovníctve, obrat znamená podľa zákona o DPH Váš výnos(musíte sledovať vydané faktúry).

Všetko.
ekin
01.06.04,21:28
snad uz je to jasne - MG3 to pekne zhrnul
čo v JU zdanujeme, to je príjem aj pre DPH (možno existuje nejaka vynimka, ale práve v tejto chvíli ma nenapada - ahaaa,možno práve dotácia z UP - je príjem, ale nie obrat..)

Takze sledujeme tržby!!! - reálne peniaze a je uplne jedno, či prišli do banky alebo do pokladne. A stále hovoríme iba o JU.