branojak
02.11.16,10:20
s.r.o. s jedným konateľom a s dvoma spoločníkmi 50:50. Jeden spoločník (ten ktorý nebol konateľom) vystúpil a teraz konateľ je zároveň spoločníkom 100% Predaj podielu medzi nimi neprebehol. Dobre chápem, ak si myslím, že v takomto prípade prevod podielu nepodlieha dani z príjmu, keď neprebehol predaj, ale len prepis?