juditka73
07.11.16,21:58
mam pravo si žiadaťčiasku cestovneho od zamestnavatela,ked cestujem viac ako 110km,či je to zakoniku prace.
veronikasad
07.11.16,22:41
V Zákonníku práce takúto povinnosť nenájdeš. Informuj sa u zamestnávatela na čerpanie rozpočtu sociálneho fondu, z ktorého je možné prispievať aj na dopravu zamestnancov.

Viď § 7 Zákona o SF

§ 7

Použitie fondu

(1) Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,

b) dopravu do zamestnania a späť,

c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,

d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,

e) zdravotnú starostlivosť,

f) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,

g) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,7)

h) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
veronikasad
07.11.16,22:42
Kolko zamestnancov má firma ?