nikula
11.11.16,10:15
Auto, ktoré je zaradené v majetku od minulého roka a odpisuje sa.... bolo od marca do augusta vyradené z evidencie vozidiel kvôli havárii a jeho dlhšej oprave.... V evidencii vozidiel to neviem ako poriešiť, či ho mám vyradiť a nanovo zaradiť, či môže ostať zaradené aj keď boli odobraté značky? Mám počítať odpisy za 12 mesiacov alebo iba pomernú časť... a to isté bude platiť aj pri dani z MV?
karakul
11.11.16,10:00
"Ak bolo vyradené z evidencie, malo sa vyradiť aj z majetku. Ak ho naďalej máte v majetku, potom znova zaradiť a odpisovať od dátumu začatia používania ."

- ak sa automobil dočasne vyradí z evidencie motorových vozidiel (v danom prípade 5 mesiacov v priebehu roka), prečo by sa malo vyraďovať aj z dlhodobého majetku firmy ?
karakul
11.11.16,10:14
... zaujímal by ma spôsob riešenia daňových odpisov v DP...
jslancik
11.11.16,10:54
presne po mesiaci rovnaká otázka? :D
karakul
11.11.16,11:08
... prosím brať môj príspevok tak, že tu bola odpoveď, ktorá bola najprv 3x modifikovaná, a nakoniec potom vymazaná.
nikula
14.11.16,08:32
prepáč, ale nejde mi pôvodnú otázku opraviť a nebola k nej žiadna odpoveď....
nikula
14.12.16,14:01
to som veľmi nepochopila.... podľa prvého odseku mám vyradiť a zaradiť a podľa druhého bez vyradenia z majetku..... teraz ako?
Tweety
14.12.16,14:10
nikula to som veľmi nepochopila.... podľa prvého odseku mám vyradiť a zaradiť a podľa druhého bez vyradenia z majetku..... teraz ako?

Z dôvodu opravy ho nevyraďuješ.
nikula
15.12.16,09:19
čiže ho nechám zaevidované v majetku, ale odpisy a daň z MV zaplatím iba za pomerné mesiace či za celý rok?
Tweety
15.12.16,09:34
za mesiace používania