Tánička
14.11.16,11:42
Môžem vyplatiť spoločníkovi (poskytol pôžičku s.r.o.-čke) z nerozdeleného zisku (428)?

Ak áno, treba to vyriešiť valným zhromaždením a tiež do obchodného registra (teda dnes už cez DÚ)?

Ako to zaúčtovať?

Ďakujem
JankaO
14.11.16,11:51
Ak spoločník poskytol pôžičku spoločnosti a spoločnosť má splatiť istinu, je to úplne iný právny záväzkový vzťah, než vyplatenie podielov na zisku, a nemožno ich miešať dokopy. Spoločnosť má dva rozdielne záväzky voči spoločníkovi a takto rozdielne ich treba aj splatiť.
Tánička
14.11.16,12:05
Ďakujem