zk24
15.11.16,13:12
Ahojte,

SZČO si môže podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov do daňových výdavkov uplatniť výdavky (náklady) vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva.

SZČO je prepravca, a vykonáva prepravné služby. chcel by si uplatňovať výdavky na stravné pri zahraničnej pracovnej ceste. Chcela by som sa s vami poradiť ako v takomto prípade sa definuje "iné miesto ako miesto v ktorom činnosť vykonáva"?

Na prepravu používa vozidlo objednávateľa, takže do výdavkov mu nepôjde PHM, ani paušálne výdavky na PHM ani základná náhrada, nič. Ale možno by mohol dostať do výdavkov stravné, kedze celé dni trávi v zahraničí.

Má na ne nárok v plnej výške ako definuje zákon? ... pre jednotlivé časové pásma a krajiny...

Dakujem.
ivka70
15.11.16,13:18
Na prepravu používa vozidlo objednávateľa - a to nie je zavisla praca?
zk24
15.11.16,13:21
Podla mna je. Mne to ako on funguje sa vôbec nepáči. Používa aj mobil "objednávateľa".... myslim si že ich len zamestnávateľ prinútil isť na živnosť. Dokonca aj jeho zmluva s "objednávateľom" sa vraj vola Pracovná zmluva. Ale to ja nevyriešim. nerobím mu účtovníctvo, iba ma poprosil o radu...
veronikasad
15.11.16,14:19
Zuzka, ak má uzatvorenú pracovnú zmluvu, a ide o zahraničný pracovnú cestu, stravné mu má vyplácať zamestnávateľ.

Alebo ma živnostenský list s predmetom podnikania Vedenie cudzieho motorového vozidla?
zk24
15.11.16,14:35
To čo robí, robí na živnosť, fakturuje každý mesiac svojmu "zamestnávateľovi" nejaku sumu. A rieši, že či si ma dať do nakladov paušálne alebo reálne výdavky, lebo ak by si mohol dať to stravné, tak ho to vyjde lepšie ako ked si dá iba 40% paušál.... Nie je zamestnanec, ale podla mna nemaju, resp.neprerobili zmluvy ked zo zamestnanca prešiel na živnosť.
zk24
15.11.16,14:37
Pozeraám zrsr.sk a má ako živnosť "vedenie cudzieho motorového vozidla"
zk24
15.11.16,14:39
Takže už len abstrahujem od toho že maju medzi sebou zlu zmluvu... nemaju zmluvu o spolupráci, ale pracovnu zmluvu. Ale budiš. Takže len potrebujem zistiť, či ked je takýto prepravca, či ma nejake určené miesto výkonu práce, alebo ako sa postupuje pri tom stravnom pri prepravcovi.
veronikasad
15.11.16,14:58
Ak nemá žiadne iné reálne výdavky, ( okrem odvodov), doporučujem uplatniť paušálne výdavky 40% z príjmov, max.420€ mesačne. Od budúceho roka by mali byť paušálne výdavky zvýšené na 60%.

Pri paušálnych výdavkoch je menšia pravdepodobnosť daňovej kontroly ( za roky praxe som ešte žiadnu nemala). Ak by bol zamestnancom, určite by mu nejaku daň mesačne strhavali, tak s tým treba počítať aj pri živnosti, nech si časť príjmu odkladá, aby mal v marci z čoho DzP zaplatiť
zk24
15.11.16,15:07
Jeho by práve to stravné vyšlo lepšie ako paušálne. Vlastne jediný jeho výdavok. lebo je 200 dní v roku dajme tomu v zahraničí... ked si vezmem že len rakúsko ma 45 EUR na den, či koľko ak sa dobre pamatam, tak to je 9,000 eur. Pri jeho príjmoch stačí stravné na to aby bol v strate.

Ale samozrejme mu to nechcem "odobriť" ak je s tým problém. Neviem totiž určiť čo pri prepravcovi je "miesto iné ako miesto kde vykonáva svoju činnosť".
zk24
15.11.16,15:10
ako živnostník nárok na to stravné má, podľa zákona. Ja ale neviem určiť, čo je v jeho prípade zahraničná pracovná cesta.
veronikasad
15.11.16,15:14
Aký má mesačný príjem?
veronikasad
15.11.16,15:16
Daňové priznanie so stratou len z titulu vydavkov zo stravného by som žiadnemu klientovi neurobila
zk24
15.11.16,15:21
To mi neprezradil. Ale dajme tomu že zarobí ročne 18,000 eur. z toho by boli paušálne výdavky len 5040. Ostane mu 12,960. Z toho odpočítam ešte odvody tipnem 3600 (300x12). Ostane 9360. Mínus 3803,33 = cca 5500. x 19% = 1045 eur dan.

Ak by mal stravné (reálne výdavky), ušetril by. Povedal že sa dostáva do mínusu s tým stravným. Možno je v zahraničí 250 dní v roku. To neviem. Neprišlo mi to dôležité riešiť, ak si to vie spočítať.

Ja len neviem poradiť, či na to stravné má nárok, kedze neviem kedy sa profivodič považuje že je na zahraničnej pracovnej ceste. Ci každy jeden jeho rozvoz. Tí kamionisti su v zahraniči aj celý mesiac.
veronikasad
15.11.16,15:27
Napíš dotaz na infolinku finančnej spravy
zk24
15.11.16,15:29
Asi to tak spravím. Ked dostanem odpoved, prilepím ju sem.
zk24
18.11.16,12:23
Ak by to niekoho zaujimalo, mam odpoved na otazku co je pri profivodicovi miesto kde pravidelne vykonava svoju cinnost, v suvislosti s narokom na stravne pocas rozvozu tovaru:


Dobrý deň,

Daňovými výdavkami sú podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov aj výdavky daňovníka s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste ako je miesto, v ktorom daňovník činnosť pravidelne vykonáva, t. j. výdavky na tzv. pracovné cesty. Takýmito výdavkami sú výdavky určené najviac vo výške, ako je stanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách.
Ak teda daňovník vykonáva práce v zahraničí v rámci svojich pracovných ciest, potom výdavky vznikajúce s týmito pracovnými cestami sú daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste, a to najviac vo výške podľa zákona o cestovných náhradách.

Miesto pravidelného vykonávania činnosti nie je v zákone o dani z príjmov definované, takýmto miestom môže byť miesto podnikania uvedené v živnostenskom oprávnení alebo v inom oprávnení na výkon činnosti, alebo miesto, v ktorom má daňovník zriadenú prevádzku, kanceláriu, predajňu a pod. U daňovníkov, u ktorých je vzhľadom na charakter vykonávanej činnosti obtiažne vymedziť miesto pravidelného vykonávania činnosti, je možné považovať za miesto pravidelného vykonávania činnosti aj miesto podnikania uvedené v živnostenskom oprávnení.
Ak si daňovník v zahraničí vytvorí prevádzku (napr. obchod), v ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť, táto prevádzka sa už môže považovať za miesto pravidelného vykonávania jeho podnikateľskej činnosti. Toto miesto si však určuje daňovník sám a pre účely dane z príjmov je povinný preukázať všetky skutočnosti rozhodujúce na jeho určenie.


Ak daňovník uplatňuje výdavky v súvislosti s jeho pracovnou cestou podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, potom aj stravné je daňovým výdavkom vo výške, aká je stanovená pre zamestnancov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Podľa § 13 zákona o cestovných náhradách pri zahraničnej pracovnej ceste patrí zamestnancovi za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty stravné v eurách alebo v cudzej mene. Stravné je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky v kalendárnom dni, pričom čas trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia SR je rozdelený na 3 časové pásma. Ak zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni nad 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného ustanovenej Opatrením MF SR.
Teda stravné sa počíta za každý kalendárny deň pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky.

Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.---
S pozdravom,
Mgr. Margaréta Vajsová
Kontaktné centrum podpory
Finančné riaditeľstvo SR