IvetaH
15.11.16,20:19
Klient má v ČR spoločnosť a aj v SR. Obe SROčky, plátca dph aj tam aj tu. Na CZ firmu došla faktúra od dodávateľa, správne sa zaúčtovala, aj uplatnila DPH, všetko OK. Ale túto faktúru uhradil z účtu SK firmy. Bolo to v marci 2016. Chceli sme sa s dodávateľom dohodnúť, aby peniaze vrátil a že mu uhradíme všetko z CZ firmy, ako má byť správne. Odmieta, že on má všetko vyrovnané a je mu jedno, kto poslal peniaze. Mohli by sme urobiť zmluvu o pôžičke medzi SK firmou a CZ firmou a plnenie by bolo, že SK firma uhradí tú faktúru za CZ firmu a bolo by to všetko vporiadku?
KloferHladny
16.11.16,11:50
1. SK Firme vznikla pohľadávka z titulu chybnej platby (uhradila nie svoj záväzok, ale záväzok niekoho iného) 315x/221
2. Túto pohľadávku vymáhala od Dodávateľa a on ju odmietol uhradiť. Pohľadávka sa tým stala splatnou a pravdepodobne je už po splatnosti
3. Postúpte na základe zmluvy pohľadávku z SK Firmy na CZ Firmu a oznámte postúpenie Dodávateľovi. V SK Firme tak zanikne pohľadávka voči Dodávateľovi a vznikne pohľadávka voči CZ firme. V CZ firme vznikne pohľadávka voči Dodávateľovi a záväzok voči SK Firme.
v SK firme 546/315x a 315Xx/648
4. CZ Firma jednostranne započíta voči Ddodávateľovi pohľadávku a záväzok. Oznámi jednostranné započítanie pohľadávok a záväzkov Dodávateľovi, a tak jej zo Súvahy "vypadnú"
5. CZ firma vyrovná svoj záväzok voči SK firme úhradou (napr cez účet)
v SK firme 221/315Xx