Dašena O.
16.11.16,07:17
Vie niekto ako sa budú prihlasovať do el.schránok zriadených OR zahr.osoby ktoré majú s.r.o. na Slovensku a nemajú obč.preukazy?
avalik
16.11.16,07:24
Na stranke slovensko.sk je informacia a navod.
janiely
16.11.16,07:27
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zahranicny-statutar/

Musíte splnomocniť občana SR, ktorý tu má občiansky preukaz s čipom. Napr. môžete splnomocniť účtovníka a pod. Vyplnené tlačivo je nutné notársky overiť a poslať následne na adresu nižšie.

Tlačivo žiadosti je dostupné na portáli slovensko.sk v sekcii Dokumenty a tlačivá: https://www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/ac8072ff-eb42-48d5-8236-a5f500b4755e. Žiadosť podáva v listinnej podobe fyzická osoba s úradne osvedčeným podpisom. Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15.
Sarlotka
16.11.16,09:05
Čo ak som štatutár cudzinec?

V tom prípade potrebujete namiesto občianskeho preukazu s čipom (eID karty) doklad o pobyte s čipom a bezpečnostný osobný kód - BOK. Doklad o pobyte s čipom si vybavíte na oddelení cudzineckej polície v mieste vášho pobytu. Bezpečnostný osobný kód - BOK si aktivujete na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície, čiže nielen v mieste pobytu. Ak doklad o pobyte nemáte, musíte na prístup do svojej schránky splnomocniť osobu, ktorá už disponuje dokladom s čipom (je jedno, či občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte) a bezpečnostným osobným kódom BOK.

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zahranicny-statutar/
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pristup-a-disponovanie-so-schr/

http://ekonomika.sme.sk/c/20385499/policii-sa-minuli-citacky-na-elektronicke-obcianske.html
ale vraj sa minuli čitačky :D :D :D :D :D :D