kobolcs
18.11.16,10:11
po dlhsom case sa mi tento rok vyskytli prijmy v súbehu za rok 2016:
podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z - živnosť v sume 5000 eur (obnovovena zivnost od 29.7.2016)

a príjmy ako autor v sume 4000 (činnosť sa vykonaval tak 3x do roka ( januar, april, september) na zaklade zmluv o dielo podla autorskeho zakona).

Pred 2016 som nemal príjmy nadlimit takže v SP nie som registrovaný.

Spočitavajú sa tieto prijmy pre ucely zistenia vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia alebo nie ?