Kondorová
21.11.16,14:01
Tweety
21.11.16,14:04
Fakturuje sa s dph.
azla
22.11.16,19:36
Platitel Dph bude fakturovať predaj MV s Dph. Chcem však poukazať aj na následnu možnosť upravy odpočitanej dane (pri hnutelnom majetku pri OC nad 3339,39 € v priebehu 5 rokov , vrátatne roku kúpy. (bude to v prospech platiteľa). Mení sa jeho odpočet z k na 1. Postupuje sa v zmysle Metodického pokynu ....priikladám nižšie.