nana989
22.11.16,08:57
Zahraničná osoba registrovaná podľa§5 dodáva tovar tuzemskej zdaniteľnej osobe so slov. ICDPH bez dane podľa §69 ods. 2. Pýtala som sa na finančnej správe prostredníctvom dotazu, že či si môžem došlé faktúry za nájom priestorov a spotrebovaný tovaru odpočítať cez daňové priznanie alebo cez §55 - Vrátenie dane a odpoveď je takáto:

Dobrý deň,

podľa § 55a ods. 2 písm. c) bod 2 zákona o DPH žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodal tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou dodania služby a dodania tovaru, ak je osobou povinnou platiť daň príjemca podľa § 69 ods. 2 a 3 zákona o DPH.

V uvedenom prípade, ak zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH dodá tovar v rámci tuzemska v zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH, potom má právo na odpočet DPH prostredníctvom daňového priznania k DPH.

Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.Ja už nemám slov...... však si to odporuje