DarinaBuvaličová
22.11.16,12:57
Chcem sa opýtať, SZČO, platca DPH, vedie jednoduché účtovníctvo, má osobný automobil, ktorý je zaradený v majetku firmy, automobil je už odpísaný, pri jeho kúpe si SZČO odpočítal DPH.... od kúpy prešlo šesť rokov, teraz SZČO si automobil chce prepísať do osobného vlastníctva .... Chcem sa opýtať som účtovník začiatočník, na čo všetko nemám pri tejto situácií zabudnúť? Napr. ako to je s prepisom, ako to je s DPH a podobne. Veľmi pekne ďakujem za každú radu.
Prosím Vás poraďte mi
KloferHladny
23.11.16,09:53
1. Prepis neriešim (stále je to majetok tej istej osoby, či už ho má v podnikaní alebo nie. Jedna osoba sa predsa nemôže rozrezať na dve)
2. Odpočet DPH - v prílohe č.1 zákona 222/2004 je vzorec v ktorom je o. i. v súčine číslo, ktoré vyjadruje počet zostávajúcich rokov na úpravu DPH. Pre auto platí, že počet kalendárnych rokov kedy je nutné upraviť odpočet DPH (vrátiť štátu daň) je 5 vrátane roku, v ktorom došlo k zaradeniu auta do majetku. Ak bolo auto zaradené (a DPH odpočítaná) v roku 2010, potom rok 2014 bol posledným, kedy bolo nutné upraviť DPH.
3. Preradenie auta do osobného majetku v JU urobíte zápisom na karte majetku - vyradenie preradením do OV.
4. V roku vyradenia 2016 nebudete mať povinnosť upravovať základ dane pre daň z príjmov ani dodatočne odvádzať DPH
5. Ak auto následne po preradení do OV predáte, v lehote do 5 rokov od vyradenia to bude pre fyzickú osobu ostatný zdaniteľný príjem podliehajúci dani z príjmov (nie príjem zo živnosti)
DarinaBuvaličová
23.11.16,12:35
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď
tina.mm
23.01.17,11:48
Dobrý deň.
Len by ma zaujímala jedna vec. Ak bolo v technickom preukaze zapísané IČO podnikateľa, teraz chce auto preradiť do osobného používania, musí na dopravnom inšpektoráte prepísať technický preukaz na rodné číslo? Majiteľ je stále tá istá osoba, len už nechce mať auto zaradené v podnikaní.
Ďakujem
KloferHladny
23.01.17,21:11
Podľa mňa nemusí, ale to je už iná otázka pre iných radcov ... (majiteľom z hľadiska občianského z. je stále tá istá fyzická osoba)
tina.mm
24.01.17,07:18
ďakujem