soška
23.11.16,09:17
ako zaúčtujem vyšlú faktúru za produktívnu prácu žiakov?a akou formou vyplatiť žiakom odmenu za produktívnu prácu z FP, ktoré dostane škola na základe fakturácie?

Fakturujem firme službu za produktívnu prácu žiakov, tieto FP chce škola vyplatiť spätne žiakovi ale nevieme akou formou - môžeme to formou motivačného štipendia, vreckového alebo ako cesťák?. aké povinnosti odvodové vyplývajú pre našu školu, a ako by som mala tieto výdavky zaúčtovať. Pomôže mi niekto.Ďakujem.