hribik999
23.11.16,07:37
spoločnosť s ručením obmedzeným pri založení nevytvára rezervný fond. Tvorí ho až z čistého zisku. Účtuje sa takto vytváraný rezervný fond na účet 427?
(v osnove máme ešte aj účty 417, 413...)
TomasBugiy
23.11.16,17:50
NIE. Na účet 421.