vevericka
24.11.16,05:56
Živnostník prevádzkuje dve pohostinstvá. Má sa viesť účtovníctvo zvlášť pre každé pohostinstvo alebo spolu. Ďakujem
mondes
24.11.16,05:58
Jednoznačne spolu. Veď ide o jednu SZČO. Môžte si však rozdeliť účtovanie na 2 strediská a pomenovať si ich tak, aby ste vedeli, že o ktoré pohostinstvo sa jedná. Ale DP sa podáva len jedno.
Niuška
24.11.16,09:38
účtovníctvo odporúčam viesť za každú účtovnú jednotku samostatne. keby ste to viedli spolu, mali by ste z toho myš-maš, hlavne v prevádzke pohostinstva (napr. by ste nevedeli správne dosledovávať inventúry atď-). je dobré urobiť si čiastkové výsledky hospodárenia za jednotlivé strediská a čo sa týka priznania DPH a daňového, tak samozrejme podávate jedno (len sčítate výsledky strediska 1 a strediska 2)