Alenaa
25.11.16,09:00
Dobrý deň,
poprosím Vás o pomoc pri riešení drobného majetku, keď napr.:
1.) Sro - platca DPH 1.12.2014 si kúpi počítač v hodnote 600,- DPH 120,- celkom 720,- eur. (neodpisuje ho, zaradí ho rovno do spotreby, DPH si odpočíta, eviduje ho ako drobný majetok)
2.) V októbri 2016 konateľ-spoločník si ho chce preradiť do osobného vlastníctva.

Aký postup zvoliť? Vyradiť počítač z evidencie DM, aký je dopad na už uplatnené DPH? Z hľadiska účtovania aké sú možnosti?

Ak interné smernice dovoľujú preradenie DM po 13 mesiacov po zaradenia, existuje možnosť, vyradiť PC na základe "dohody o preradení do osobného vlastníctva" - pritom neúčtovať o výnosoch a DPH?

Ďakujem Vám za rady, Alena
Tweety
25.11.16,09:29
Len tak vyradiť do osobného užívania veci zo spoločnosti nemôže, je to iné ako u živnostníkov. Môže ich predať alebo darovať.
Alenaa
25.11.16,10:12
Ďakujem za odpoveď, je to aj môj názor. Pri darovaní (suma ale môže byť nižšia ako pri kúpe - (predpokladám) firma odvedie DPH a konateľ-spoločník nepeňažný príjem má zdaniť. Správne?
Sarlotka
25.11.16,20:06
§ 8 ods. 3 ZoDPH
3)
Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 17 eur bez dane za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.

§22 ods. 5 ZoDPH
Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou; pri dodaní tovaru, ktorý je podľa osobitného predpisu26) odpisovaným majetkom, je základom dane zostatková cena majetku zistená podľa osobitného predpisu.30) Pri dodaní služby podľa § 9 ods. 2 a 3 sú základom dane náklady na službu.