IvetaH
25.11.16,09:02
Zas mi prišli faktúry z EU s prenosom daňovej povinnosti a podľa mňa nesprávne.
SK firma s IC DPH SK objedná u českej firmy s IC DPH CZ službu – premeranie elektriky po výmene elektroinštalácie a svietidiel na nehnuteľnosti v ČR. Kto platí DPH?
Podľa mňa je miesto dodania ČR, tak nemôže byť prenos daňovej povinnosti na slovenskú firmu. Alebo to zle čítam?
Ďakujem
promont maja
29.11.16,08:03
.. hmm .. premeranie ... samotná služba nemusí byť v tomto prípade spojená s nehnuteľnosťou akotakou = nemáš tu dostatočne priame a úzke spojenie s nehnuteľnosťou ... bod 3/strana 5 nasledovného linku: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2013/2013_01_09_dph.pdf ... v tomto prípade možno nepôjde o určenie miesta dodania v zmysle § 16/1 .. ale .. ak si chceš byť istá = opýtaj sa finančnej správy ... ak cieľom = podstatou objednávky bolo len samotné premeranie ...
promont maja
01.12.16,09:27
... noo .. po preštudovaní, opätovnom, som si nie už taká istá ... nakoľko podľa vyššie priloženého materiálu, strana 5 úplne hore:

Práce vykonané na nainštalovanej alebo namontovanej veci (tovare) sa považujú za služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH.

Príklad č. 4
Zdaniteľná osoba so sídlom v Českej republike si od zdaniteľnej osoby so sídlom v Slovenskej republike objedná technickú prehliadku už namontovaného výťahu vo svojom sídle v Českej republike. Miesto dodania tejto služby sa posúdi podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH. Miesto dodania je v Českej republike.
mondes
01.12.16,09:56
Podľa mňa ide o § 16/1, nakoľko ak by nebolo tej nehnuteľnosti, tak by nebolo treba ani nikde nič premeriavať, teda by nedošlo ani k samotnej službe.
promont maja
02.12.16,14:23
.. totižto samo osebe premeranie je síce elektromontážna činnosť, no nie inštalácia, resp. montáž, či práca súvisiaca s pravidelnou údržbou nehnuteľnosti, kde z pohľadu zákona sú povinné určité prehliadky, revízie a pod. ..? ... a ... ide o práce poskytnuté až po odovzdaní diela akotakého, a tým dielom myslím stavbu ... no svoju logiku to má .. opdorúčam IveteH obrátiť sa na finančnú správu s dopytom .. a poprosím odpoveď tu pricapiť .. vďaka ..