EKO-HAUS
28.11.16,13:36
V ktorých riadkoch daňového priznania na DPH sa mi premietne interný doklad o premiestnení tovaru ? Uvažujem správne ak si myslím že na riadkoch 7, 8 a 21? Máme nárok na plný odpočet DPH na vstupe (preto ten riadok 21). Tovar sme zakúpili v Číne, preclený bol v Hamburgu. DPH bude vysporiadaná na Slovensku a ako podklad slúži práve doklad o premiestnení tovaru.