Uľa
28.11.16,21:01
Slovenský prepravca ( platca DPH ) vykoná prepravu tovaru pre slovenského platcu DPH na trase DE-SK. Tovar pochádza z Honkongu a k faktúre sú priložené CMR a T1. Vystaví prepravca faktúru bez DPH lebo s DPH? Ďakujem
Nokerla
28.11.16,22:12
Bez DPH.