zia1970
29.11.16,10:18
Sme platcami DPH, nemecký odberateľ si u nás objednal výrobu konštrukcie, ktorú ale ešte pred dodaním do DE musíme vyviezť do CZ, kde nám česká firma bude ešte na uvedenom výrobku robiť povrchové úpravy. Daný výrobok sa už ale k nám nevráti späť na Slovensko, ale priamo z ČR sa prepraví do Nemecka nášmu zákazníkovi, ktorý je zdanit.osobou vo svojom štáte. Moja otázka znie, či musíme byť v tomto prípade registrovaný v ČR , aby sme mohli vystaviť faktúru dodávateľovi v Nemecku ako oslobodenú dodávku.
KloferHladny
30.11.16,10:26
Skús pozrieť toto: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Zasadanie/Zavery_z_12_zasadnutia_Komisie.pdf
Hlavne prvý príklad. V podstate sa tam vysvetľuje, že pokiaľ odošlem tovar z ČŠ1 do ČŠ2 na finálne opracovanie a následne z ČŠ2 do ČŠ3 ako finálny výrobok, potom sa uplatňuje zjednodušený postup a má sa za to, že tovar bol vyvezený v režime podľa §43. Na presun tovaru z ČŠ1 do ČŠ2 sa pozerá ako na dočasné umiestnenie tovaru ktore nie je predmetom DPH. Máš ale stále povinnosť preukázať tok tovaru z ČŠ1 cez ČŠ2 do ČŠ3.
Sarlotka
03.01.17,20:13
Členovia Komisie zaujali k prejednávanej problematike toto stanovisko:
a) Príklady 1, 4 a 5

Komisia prijala záver, že transakcie uvedené v príkladoch 1, 4 a 5, nespĺňajú
podmienky čl. 17(2)(f) smernice Rady (§ 8 ods. 4 písm. f) zákona o DPH )