ZuzanaP
29.11.16,10:29
Slovenský platca DPH prepraví tovar pre slovenského platcu do Poľska. Vystavená fa bude s DPH alebo bez? Riadim sa miestom dodania podľa § 13 odst. 1a) ? Ďakujem

ODPOVEĎ: V prípade, ak je predmetom dodania služba prepravy tovaru, potom sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, teda tam, kde má sídlo odberateľ. Ak sa určí miesto dodania v tuzemsku, potom tuzemskému dodávateľovi vzniká daňová povinnosť podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.
KloferHladny
29.11.16,11:41
Si si sama odpovedala ?
§ 13 rieši miesto dodania tovaru. Miesto dodania služby ide podľa §15 a §16.
Preprava tovaru fakturovaná Slovenským dopravcom pre slovenského odberateľa s miestom nakládky Slovensko a miestom vykládky Poľsko je služba s miestom dodania SR (odberateľ má sídlo na Slovensku)
ZuzanaP
30.11.16,05:59
áno, medzičasom som našla správnu odpoveď.