Pendulum
30.11.16,09:45
je možné zaúčtovať VPD do pokladne za október v novembri? DPH na doklade nefiguruje... bol by to problém pre daň z príjmov? ide o podvojné účtovníctvo
Tweety
30.11.16,09:57
Ak máš doklad o nákupe z októbra, môžeš ho ešte stále zaúčtovať v nasledujúcich mesiacoch roka. Ak by na ňom bola aj dph, aj tak si ho môžeš zaúčtovať a ak by bol nárok na odpočet dph, ten si vieš rovnako uplatniť do konca účtovného obdobia, teda do 31.12...
Pendulum
30.11.16,10:19
z VPD dokladu resp. dokladu z reg. pokladne pri DPH čke podľa mňa nie, tam sa nepostupuje ako pri faktúrach, kedže ide o doklad, ktorý dostaneš hneď pri nároku na odpočet ho musíš zahrnúť do svojho zdaňovacieho DPH obdobia
Tweety
30.11.16,10:21
kuk § 51 Zákona o dph
Pendulum
30.11.16,10:27
tu sa ale spomínajú len faktúry, nie doklady z reg. kasy, taktiež nám to prízvukovali na školení, že pri odpočte mám nárok len ak ho uvedieme do príslušného zdaňovacieho obdobia, potom už nie, kedže je to doklad, ktorý máme k dispozícii ihneď po zaplatení na rozdiel od faktúr
Dav
30.11.16,10:31
Pýtaj si naspäť peniaze za školenie.
Dav
30.11.16,10:36
Účtovným obdobím je kalendárny alebo účtovný rok. Pre DPH o tom výslovne hovorí § 51 Zákona o DPH. V účtovníctve - §3 Zákona o účtovníctve
Pendulum
30.11.16,12:04
nemyslím si, pani, ktorá nás školila sa spolupodieľa na tvorbe noviel zákonov o DPH a má dlhoročnú prax v tomto obore, jasne nám to viackrát prízvukovala aby ste takúto chybu nerobili!
Pendulum
30.11.16,12:17
ok, to nepopieram ale par. 51 sa týka faktúr, resp. nie faktúr ale len pri par. 70 kde ide o daňovú evidenciu a reg. podľa 7-čky
Žabinka
30.11.16,12:47
takže poďme na to postupne..:)
podľa §51 ods. 1 ZoDPH je nárok na odpočet ak:
a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71
podľa následného odseku (2) platí že ak máš doklad podľa predchádzajúceho odseku 1 a). môžeš si DPH odpočítať do konca príslušného zdaňovacieho odbobia:
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d).
a teraz čo sa rozumie faktúrou podľa §71:
(1) Na účely tohto zákona
a) faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.
§74 oboznamuje čo obsahuje faktúra.. ale faktúrou je aj zjednodušená faktúra, a v §74 ods. 3 b) je uvedené, že zjednodušenou fa je aj doklad ERP:
Zjednodušenou faktúrou je
a) doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur; doklad nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. b) a jednotkovú cenu podľa odseku 1 písm. g),
b) doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou podľa osobitného predpisu,29a) ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur a doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur; doklad nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. b) a jednotkovú cenu podľa odseku 1 písm. g),
c) podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo pre daň, dátum predaja nálepky, cenu vrátane dane a sumu dane,
d) faktúra podľa § 71 ods. 2; faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

to len na upresnenie diskusie ohľadom odpočtu DPH..
netýka sa tvojej otázky ohľadom zaúčtovania VPD..
TomasBugiy
30.11.16,12:54
Tak to si ani nechcem predstaviť, koľko dokladov by som potom nemohol zaúčtovať, ktoré konatelia nájdu niekde v aute a podobne aj po 2 mesiacoch. Pani školiteľka je asi odtrhnutá od reality.
Tweety
30.11.16,13:54
Pendulum aj doklad z ERP je podľa Z8kona o dph faktúrou, prečítaj si § 74 Zákona o dph., čo ti priložila Žabinka a zistíš, že ideš na to nesprávne.
Dav
30.11.16,14:22
Podľa stavu zákonov sú aj ich tvorcovia, nielen spolutvorcovia, odtrhnutí od reality na svetelné roky. Ale to nemení nič na fakte, § 51 a § 3.
Pendulum
30.11.16,19:44
tak, konečne som sa k tomu dostala, prešla som si dokumentáciu zo školení a mám to tam červeným vyznačené od roku 2013 na každom jednom sedení doteraz, hlavný argument od školiteľky bol, že kým to kedy nám bude faktúra riadne doručená nevieme ovplyvniť, doklad z ERP máme ihneď po kúpe preto je jeho uplatnenie možné len v danom zdaňovacom období, bohužiaľ vo svojich poznámkach to mám uvedené pri par. 51 bez odkazu na akýkoľvek iný paragraf, ktorý by to potvrdzoval...uznávam, že podľa toho ako som si to celé ešte raz prečítala máte pravdu, koniec koncov sa to stretne v par. 71, kde patrí aj blok z ERP, čo mám nato povedať som mierne sklamaná, že ani renomovanej školiteľke sa nedá veriť, hlavne keď sa nato človek spolieha a platí si zato, každopádne pri najbližšom stretnutí sa jej nato opýtam, vrátim sa k tejto mojej téme a dám vám vedieť jej stanovisko, ďakujem ešte raz za pomoc, človek sa stále učí :-)