seda
02.12.16,08:07
Faktúra za tovar došla 1.12.16, tovar došiel 1.12.16, dátum vystavenia faktúry 30.11.16 a dátum dodania 30.11.16.
Dátum daňovej povinnosti: 30.11.16 /dátum vystavenia faktúry/?
Dátum odpočtu: 1.12.16 /dátum prijatia faktúry/?
Ďakujem.
Tweety
02.12.16,08:12
§ 20
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká
a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

(2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.

(3) Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu osobou, ktorá nie je registrovaná pre daň, vzniká dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

Pozri aj tu: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/danova-povinnost
mondes
02.12.16,08:37
dátum vystavenia faktúry, teda 30.11.2016
seda
02.12.16,09:27
Ďakujem
seda
02.12.16,09:31
ĎAKUJEM