Tunco
02.12.16,15:02
Spoločník a konateľ zároveň uzavrel so svojou s.r.o. mandátnu zmluvu o výkone funkcie konateľa za odmenu 50€/mesiac. Má však v tomto prípade konateľ nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, kedže takýto príjem sa v zmysle zákona o daní z príjmov považuje za príjem zo závislej činnosti ??
V istom článku som čítal, že citujem " Pokiaľ má spoločník podpísané vyhlásenie a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane, alebo si nezdaniteľnú časť základu dane neuplatňuje, príjem sa bude vždy zdaňovať preddavkom na daň z príjmov " - no nerozumiem úplne tomu ako to teda je. Ďakujem za Vaše skúsenosti.
Tweety
02.12.16,15:07
Áno, to znamená, že ZD nebude zdanený zrážkovou danou.
Tunco
02.12.16,15:10
Čiže v tom článku šlo asi o preklep, kedže tam je uvedené - príjem sa bude vždy zdaňovať preddavkom na daň z príjmov . Čiže postupuje sa štandardne, podpíše sa vyhlásenie a uplatňuje sa NČZD ako u každého iného. Ďakujem ti.
Tweety
02.12.16,15:12
nie je tam žiaden preklep, je to tam správne, pretože aj pri uplatnení NČZD môže ostať ešte ZD na zdanenie
Tunco
02.12.16,15:15
No takto som sa na to nepozeral, stále som v tom hľadal nejakú príčinu, že pravdepodobne u konateľov je nejaká výnimka. Niekedy si človek sám skomplikuje jednoduchú vec :)